I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvSpsfbSM(5): Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i silver (5)   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Silver
Ytterligare information:
Info om Svenska Skyttesportförbundet:

Svenska Skyttesportförbundet, SvSF är en sammanslagning av Svenska Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation. SvSF är medlemmar i Riksidrottsförbundet, Svenska Olympiska Kommittén och Europeiska och Internationella Skytteförbunden och är samtidigt även en frivillig försvarsorganisation. SvSF har cirka 75 000 medlemmar i 1100 föreningar.


 

Uppladdad: 2011-06-15 03:12:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-15 03:12:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-28 22:13:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-28 22:13:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-28 23:35:03, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-04-28 23:35:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-23 13:21:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-23 13:22:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-06-04 23:08:49Sara Backlund
Vid bedömning av meriter för erhållande av förtjänstmedalj gäller följande grunder och riktlinjer:
1) Medalj tilldelas samma person endast en gång i samma valör.
2) För att erhålla medaljen i SILVER bör vederbörande under ett flertal år, i regel minst 5, ha arbetat i särskild funktion inom förbundsstyrelse, SDF-styrelse eller egen klubb och därvid ha nedlagt ett intensivt, uppoffrande och framgångsrikt arbete. Medaljen kan även tilldelas person som under ett flertal år, genom exempelvis donationer, stimulerat Förbundets verksamhet.