I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvlsGM: Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ersatt år 1974 med Svls-SimGM.


 

Uppladdad: 2014-02-02 21:33:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-02 21:34:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-21 20:57:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-21 20:57:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-21 20:58:07, av: Richard Nyström.Etuibild A

Uppladdad: 2018-04-21 20:58:57, av: Richard Nyström.Etuibild B

Uppladdad: 2019-08-12 06:41:24, av: Mikael Sundbom.Åtsida. Bild tagen på Livrustkammaren.

Kommentarer:
2013-06-14 01:03:34Sara Backlund
Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, bildades den 28 november 1898 på Stockholms slott.
2013-06-14 01:00:31Sara Backlund
År 1935 bildades Riksföreningen för Simningens Främjande, eller i dagligt tal Simfrämjandet. Den 1 januari 1973 gick Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) och Simfrämjandet samman och Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet bildades. Sedan 1990 förkortas namnet till Svenska Livräddningssällskapet (SLS).