I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FVRFSM: Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken
Band: rött med två blå ränder på vardera sidan.


1955 bildades Svenska Luftbevakningsförbundet (SLBF). Flygvapenföreningarnas Riksförbund är namnet organisationen hade mellan 1962-1992. Därefter tillades namnet Flygvapen-frivilligas Riksförbund. År 2000 antogs namnet Flygvapenfrivilligas Riksförbund och organisationen går idag under kortnamnet Flygvapenfrivilliga.


 

Uppladdad: 2013-08-29 13:54:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-08-29 13:54:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-08-29 13:55:32, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre porträtt (Leo Holmgren)

Uppladdad: 2013-08-29 13:55:56, av: Richard Nyström.Frånsida - äldre porträtt (Leo Holmgren)

Uppladdad: 2019-08-24 10:27:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-24 10:27:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: