I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMmorsj: Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid i guld   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld
Ytterligare information:
Tapperhetsmedalj. 5:e storleken, ca 24 mm i diameter.

Kungl. medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid instiftades av kung Gustav V år 1941 och utdelades under andra världskriget, fram till 1945 till 18 personer. Medaljen är av guld i 5:e storleken och har ett ankare på bandet.

Medaljen får anses som en civil krigsutmärkelse För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid. Den delas inte längre ut men är formellt inte avskaffad.


 

Uppladdad: 2011-05-19 02:29:52, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-19 02:30:07, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-07-06 00:13:34, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-09-02 12:46:10, av: Richard Nyström.Foto från 1940-talet. Samma medalj är fotad i färg ovan 70 år senare.

Uppladdad: 2014-02-27 19:09:55, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2014-02-27 19:10:10, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Uppladdad: 2017-07-23 20:39:16, av: Richard Nyström.Åtsida - stampnummer K 393

Uppladdad: 2017-07-23 20:39:44, av: Richard Nyström.Frånsida - stampnummer K 393

Uppladdad: 2018-06-28 10:41:03, av: Richard Nyström.Förslag

Uppladdad: 2019-09-04 20:24:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-22 21:39:22, av: Richard Nyström.Etuibild s/v

Kommentarer:
2016-09-16 11:27:37Mikael Sundbom
Typisk att man ska glömma någon...
Ett nytt försök :)

2:e maskinist Karl Anton Olsson
Matros Oscar Rehn
Befälhavaren Adolf Waldemar Andersson
1:e styrman Johan Einar Forsberg
2:e styrman Carl Olof Hansson
3:e styrman Bernt Olof Rune Berlin
1:e maskinist Emil Allan Nestor
Eldaren Fritz Ivan Nilson
Mässpojken Bengt Wilhelm Cooper
Smörjaren Arne Andreas Norberg
1:e styrman Bertil Kristoffer Olsson
2:e styrman Sven Persson
Befälhavaren Axel Edvin Johansson
Rorsmannen Helmer Arne Gustavsson
Jungman Sven Artur Morgan Johansson
Jungman Folke Gunnar Nilsson
2016-09-16 11:19:58Mikael Sundbom
Det var 16 som blev tilldelad denna medalj.

I kronologisk ordning:
2:e maskinist Karl Anton Olsson
Matros Oscar Rehn
Befälhavaren Adolf Waldemar Andersson
1:e styrman Johan Einar Forsberg
2:e styrman Carl Olof Hansson
3:e styrman Bernt Olof Rune Berlin
1:e maskinist Emil Allan Nestor
Eldaren Fritz Ivan Nilson
Mässpojken Bengt Wilhelm Cooper
Smörjaren Arne Andreas Norberg
1:e styrman Bertil Kristoffer Olsson
2:e styrman Sven Persson
Jungman Sven Artur Morgan
Jungman Johansson och Folke Gunnar Nilsson

www.sjöfartstidningen.se
2008-08-26 19:10:10Ulf Persson
Det är nogmycket svårt att få en bra bild av denna medalj. men en gammal från tiden får väl duga tills dess