I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN III / UNIPTF 1999   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
EGEN GRAVERAD FRÅNSIDA = UNIPTF 1999

United Nations International Police Task Force (UNIPTF), var en enhet inom den fredsbevarande insatsen i FN i det forna Jugoslavien mellan 1996 och 1998. Den rättsliga grunden för utbyggnaden var FN: s resolution 1107.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2015-09-19 00:16:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-19 00:16:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: