I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kon:sGM12: H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Guld
Ytterligare information:
12:e storleken = 43 mm i diameter.

Tillverkad fram t o m 2011 av nu nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Fr o m 2013 ska medaljen tillverkas hos Svenska Medalj AB i Eskilstuna. Montering skedde hos Kungl. Ordensjuvelerare Lars Kjellander i Stockholm t o m 2015. Ny frånsida med lagerblad tillkom år 2015, förut var frånsidan slät.

MEDALJÖRER

Anders Clason, fil.lic. (2010)
Johan Cullberg, professor (2009)
Marie Ehrling, direktör (2012)
Sven-Göran Eriksson, landslagskapten [England] (2005)
Christer Fuglesang, docent, astronaut (2007)
Per Gedin, bokförläggare (2010)
Sven Grahn, tekn. dr (2007)
Berit Gullberg, förlagschef (2009)
Bengt Göransson, f.d. statsråd (2008)
Stig Hadenius, professor (2009)
Christina Hamrin, redaktör (2011)
Barbara Hendricks, operasångerska (2013)
Sven Hulterström, riksdagsledamot (2002)
Torgny Håstad, f.d. justitieråd (2012)
Lars Isaksson, landstingsråd (2005)
Björn Jakobson, direktör (2012)
Arne Karlsson, direktör (2013)
Bo Könberg, landshövding (2006)
Benne Lantz, ordförande (2012)
Ingvar Lundberg, professor (2009)
Erna Möller, professor (2005)
Morton Narrowe, f.d. överrabbin (2013)
Dan Olofsson, företagare (2011)
Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare (2008)
Svante Pääbo, professor (2012)
Anne Ramberg, advokat (2006)
Ilmar Reepalu, kommunalråd (2005)
Olof Ruin, professor emeritus (1997)
Staffan Rydén, högskolerektor (2012)
Joen Sachs, professor em. (2011)
Harry Schein, direktör, hedersdoktor fil. dr h.c. (2004)
Agneta Sköld, domkyrkoorganist (2011)
Claes Tornberg, konteramiral (2007)
Michael Tydén, konserthuschef (2012)
Niklas Zennström, direktör (2013)
Robert Weil, direktör (2008)
Ulla Åberg-Josephson, dramaturg (2009)
Arnold Östman, dirigent, teater- och museichef (2010)


 

Uppladdad: 2015-09-04 00:21:23, av: Richard Nyström.Entreprenören Niklas Zennström

Uppladdad: 2014-09-07 17:43:26, av: Richard Nyström.Åtsida - produktion: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-09-07 17:44:19, av: Richard Nyström.Frånsida - fr.o.m. 2014 krans på frånsida. Produktion: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2013-02-19 00:42:37, av: Jonas Arnell.Åtsida - dammontage

Uppladdad: 2013-03-07 17:19:19, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-07-16 13:23:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-16 13:23:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-02 20:44:56, av: Richard Nyström.Frackbild

Uppladdad: 2016-06-03 00:41:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-03 00:41:59, av: Richard Nyström.Frånsida - ny från år 2015

Uppladdad: 2016-06-03 18:04:36, av: Richard Nyström.Produktionsbild

Uppladdad: 2016-07-01 22:09:00, av: Richard Nyström.Produktionsbild

Uppladdad: 2013-01-29 18:33:02, av: Richard Nyström.Medalj (dam) i etui

Kommentarer:
2019-08-27 16:26:28Jonas Arnell
Normalfärgen för Konungens medalj är högblått och omnämns inte i namn eller förkortning, medan "med Serafimerorden band" är en högre värdighet.

Den enda medaljen som ska ha tillnamnet "med högblått band" är den numera icke utdelade av 8:e storleken med högblått band avsett att bäras om halsen. Den förkortas Kon:sGM8mhb och det betyder alltså specifikt halsmedaljen.

Under en period fanns det en 8:a för halsen, samt två 8:or avsedda att bäras på bröstet. Då kallades halsmedaljen "med högblått band" för att särskilja mot bröstmedaljen (som hade samma bandfärg, och inget tillägg "med högblått band").

Dessvärre har det fel som finns här också uppstått på andra ställen: det har felaktigt stått så i Hovkalender m.m.