I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvPolIntGMfi: Rikspolischefens förtjänstmedalj i guld - postum medalj   Sverige

Instiftad år: 2007 Valör: Guld
Ytterligare information:
"För förtjänstfulla insatser".

Medaljen tilldelas postumt polis som omkommit/dödats i internationell tjänst.

Ännu ej utdelad. Produktion: Edmunds Ordensateljé, Stockholm.


 

Uppladdad: 2013-02-05 10:11:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-05 10:12:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: