I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

IVAstGM: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens stora medalj   Sverige

Instiftad år: 1921 Valör: Guld
Ytterligare information:
IVAs stora guldmedalj utdelas för synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen bör icke utdelas i mer än ett exemplar per år.

Medaljstorlek 60 mm diameter, försedd med kunglig krona. Inskription: "För framstående gärning". Bärs runt halsen i grönt (Hesselgren BG 18-12-20), 5 cm brett band med IVA-monogrammet i kvadratiska blå fält (Hesselgren RB 18-16-25).

Gällande bestämmelser fastställda 1987-05-21 med tillägg 1989-05-18. Tidigare bestämmelser 1921-05-20 och 1974-09-26.
Utförd av Erik Lindberg och Sigurd Persson.
Källa: IVA.


 

Uppladdad: 2011-06-18 18:58:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-05 13:12:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-11-22 23:19:00, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2015-09-05 13:15:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2011-05-18 07:54:11Richard Nyström
Gällande bestämmelser fastställda 1987-05-21 med tillägg 1989-05-18. Tidigare bestämmelser 1921-05-20 och 1974-09-26.
Utförd av Erik Lindberg och Sigurd Persson.
Källa: IVA.