I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(UNPROFOR 3b): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
FRÅNSIDA I UPPHÖJD RELIEF = "UNPROFOR / 1995" (fyra rader).

Svenska insatsen i Makedonien genomfördes under två olika FN-mandat. Dels under mandatet som gällde för UNPROFOR och sedermera mandatet för UNPREDEP. Den svenska insatsen i Makedonien bestod av stabspersonal och en skyttepluton inom den nordiska enheten. Under MA01-MA03 ingick även ett skyttekompani. Under pågående mission (MA03) överfördes kompaniet till BA 02 och omgrupperade till Tuzla Airbase. MA01-MA06 var Sveriges truppbidrag i UNPROFOR. MA07 var det första bidraget till UNPREDEP som skapades efter att Daytonavtalet avslutat insatsen UNPROFOR. Insatsen med MA13 avslutades i förtid efter diplomatiska förvecklingar mellan Kina och Makedonien rörande Makedoniens nystartade diplomatiska kontakter med Taiwan. Detta föranledde ett veto i FN:s säkerhetsråd i februari 1999. MA13 och UNPREDEP avvecklades under mars och april 1999 efter att något nytt mandat i FN ej hade kunnat skapas.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.
________________

United Nations Protection Force (UNPROFOR) var den första fredsbevarande FN-styrkan i forna Jugoslavien under de jugoslaviska krigen. Den existerade från början av FN:s inblandning i februari 1992 till dess omstrukturering till andra styrkor i mars 1995. UNPROFOR verkade fram till Daytonavtalet fastslogs.

Som första svenska styrka anlände den 10 mars 1992 ett stab/tross-kompani med chef major Söderberg till Sarajevo. JK01 I januari 1993 sätts Nordbat upp (Nordic Battalion), ett samnordiskt förband bestående av ett mekaniserat skyttekompani från vardera Sverige, Norge och Finland samt ett gemensamt stab och trosskompani från dessa länder under ledning av Öv Jan-Gunnar Isberg och anländer till Makedonien. MA01

Tre svenska pansarskyttekompanier, ett stab och trosskompani, ett stridsvagnskompani och ett fältsjukhuskompani deltog i den svensk-danska bataljonen, Nordbat 2, som under hösten 1993 kom till Bosnien och Hercegovina under ledning av Ulf Henricsson som en del av UNPROFOR. BA01 De svenska Bosnienbataljonerna som verkade i Bosnien under denna tiden var BA01 till BA05. Från BA02 ingick även ett stabs/ingenjörskompani i bataljonen. Under slutet av BA02 utökas bataljonen med ett skyttekompani från den svenska delen av Nordbat i Makedonien. Detta kompani benämns 7:e skyttekompaniet på plats i Bosnien där det initialt grupperas på Tuzla Air Base.


 

Uppladdad: 2017-03-14 23:34:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-14 23:34:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: