I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSO1kl: Kungl. Svärdsorden - Kommendör av första klassen   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Klassen fanns från 1772. 1873 delades kommendörsgraden i en I:a och II:a klass. Den senare var då avsedd endast för utländska medborgare, men från 1889 delades den även ut till svenska medborgare.
______

Stort emaljerat ordenstecken i guld i halsband samt liten kraschan på bröstet.


 

Uppladdad: 2007-10-17 17:59:31, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2011-06-08 00:52:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-08 00:53:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-17 02:29:28, av: Richard Nyström.Kommendörskors

Uppladdad: 2011-06-17 02:28:48, av: Richard Nyström.Kommendörskors

Uppladdad: 2014-03-14 01:25:22, av: Richard Nyström.Åtsida halskors

Uppladdad: 2014-03-23 18:09:51, av: Richard Nyström.Halskors

Uppladdad: 2012-02-22 21:10:49, av: Richard Nyström.Kommendörskors

Uppladdad: 2012-02-23 22:15:22, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-24 00:58:08, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-03-01 14:48:57, av: Richard Nyström.Kommendörstecken före 1856

Uppladdad: 2014-09-21 18:02:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-09-21 18:02:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-15 13:25:52, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-10-15 13:26:11, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-10-15 13:26:20, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-10-15 13:26:27, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-10-15 13:26:34, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2019-07-11 20:07:09, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-07-11 20:07:28, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-06-29 21:35:42, av: Richard Nyström.
Kommentarer: