I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMtf: Medaljen För tapperhet i fält i guld med kunglig krona   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Guld

PDF
tapperhet.pdf

Ytterligare information:
Från och med början av Oskar II:s regering fick denna medalj kunglig krona upptill.

Enligt 1951 års Krigsdekorationskommitté har denna medalj föreslagits bli ändrat på följande sätt:
A. Namnet ändrat till "För tapperhet i krig".
B. Åtsidesporträtt: Gustav VI Adolf
C. Kunglig krona: "Gustav Adolfs-krona"

RARITET:
Visar medaljen som den senast utdelades.
En medalj med bäranordning finns i Armémuseums samling men själva medaljdelen har gått förlorad, BILD 1 o 2. Det finns ytterligare ett exemplar som är komplett i okänd samling (bild nedan).

Referenser:

ARMÉMUSEUM:
Medalj i guld tilldelad kapten Ernest Hjalmar Leonard Adlerstråhle, född 1870.

ARTIKEL
Fem svenska officerare verksamma i persiska gendarmeriet fick medaljen 1915. Den siste levande svensk som fått medaljen (med kunglig krona) var majoren Boris Möller. Han fick medaljen år 1915 för att sårad ha drivit ca 80 rövare på flykten i Persien. Artikel i DN från 17/1-1962 intervjuas major Möller om händelsen. Han visar även medaljen (NEDAN).

En annan av medaljmottagarna 1915 var Harald Lundberg (Svenskar i krig: 1914-1945) som var civilmilitär, intendent vid Intendenturkåren.

Artikel: Svensk Numismatisk Tidskrift, 2001:1 s. 16 av Bengt Hemmingsson, "Utmärkelser till svenska officerare i persisk tjänst" (Nedan).

UTREDNING:
Richard Nyström


 

Uppladdad: 2011-07-01 20:11:06, av: Richard Nyström.Åtsida BILD 3

Uppladdad: 2011-07-01 20:11:37, av: Richard Nyström.Frånsida BILD 4

Uppladdad: 2011-07-01 20:10:31, av: Richard Nyström.Frånsida BILD 1

Uppladdad: 2011-07-01 20:09:47, av: Richard Nyström.Åtsida BILD 1

Uppladdad: 2013-01-21 22:25:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-21 22:25:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-07 17:19:52, av: Ulf Persson.Från 951 års Krigsdekorations kommite. " För tapperhet i krig"

Uppladdad: 2013-02-07 17:22:10, av: Ulf Persson.
Uppladdad: 2013-02-07 19:59:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-07 19:59:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-08 16:35:16, av: Ulf Persson.Nu i färg

Uppladdad: 2013-02-08 16:35:33, av: Ulf Persson.
Uppladdad: 2013-05-23 12:44:49, av: Richard Nyström.Major Boris Möller, Sveriges sist levande mottagare av medaljen för tapperhet i fält visar sin krönta medalj.

Uppladdad: 2015-01-26 22:05:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-10-05 01:24:25, av: Richard Nyström.RARITET: Enda kända färgbilden av medalj i guld med kungakrona och vingar. Den sista medaljen delades ut till en svensk år 1915. Den här medaljen utdelades till en utländsk undersåte år 1937 och kan vara den allra sista som har utdelats.

Uppladdad: 2015-10-05 01:26:27, av: Richard Nyström.RARITET: Enda kända färgbilden av medalj i guld med kungakrona och vingar. Den sista medaljen delades ut till en svensk år 1915. Den här medaljen utdelades till en utländsk undersåte år 1937 och kan vara den allra sista som har utdelats.

Uppladdad: 2017-01-01 20:00:46, av: Richard Nyström.Svensk Numismatisk Tidskrift, 2001:1 s. 16 av Bengt Hemmingsson, "Utmärkelser till svenska officerare i persisk tjänst" .

Uppladdad: 2017-05-08 19:19:49, av: Richard Nyström.Adlerstråhle, Ernest Hjalmar Leonard (1870-1911). Med krönt tapperhetsmedalj på bröstet.

Uppladdad: 2017-05-08 19:20:46, av: Richard Nyström.Förstoring: Tapperhetsmedalj med krona. Adlerstråhle, Ernest Hjalmar Leonard (1870-1911).

Uppladdad: 2017-05-28 17:42:20, av: Richard Nyström.Skåp - v g läs artikel här invid

Uppladdad: 2017-09-17 19:47:32, av: Richard Nyström.Axel Emil Rappe, född 2 oktober 1838 på Christinelund i Arby socken, Kalmar län, död 18 december 1918 i Stockholm, var en svensk friherre, militär (general) och krigsminister.

Uppladdad: 2017-09-17 19:48:17, av: Richard Nyström.Åtsida - Axel Emil Rappe, född 2 oktober 1838 på Christinelund i Arby socken, Kalmar län, död 18 december 1918 i Stockholm, var en svensk friherre, militär (general) och krigsminister.

Uppladdad: 2017-09-17 19:48:40, av: Richard Nyström.Frånsida - Axel Emil Rappe, född 2 oktober 1838 på Christinelund i Arby socken, Kalmar län, död 18 december 1918 i Stockholm, var en svensk friherre, militär (general) och krigsminister.

Uppladdad: 2017-09-17 19:49:09, av: Richard Nyström.Etuibild - Axel Emil Rappe, född 2 oktober 1838 på Christinelund i Arby socken, Kalmar län, död 18 december 1918 i Stockholm, var en svensk friherre, militär (general) och krigsminister.

Uppladdad: 2017-09-17 20:06:40, av: Richard Nyström.Lapp - Axel Emil Rappe, född 2 oktober 1838 på Christinelund i Arby socken, Kalmar län, död 18 december 1918 i Stockholm, var en svensk friherre, militär (general) och krigsminister.

Kommentarer:
2018-02-08 20:35:03Jonas Arnell
Flera GM/SMtf/ts har getts benämningen "med krona" i namnet. Det är ett felaktigt bruk: om krona endast lagts till som stilelement anges aldrig detta. Detta behöver justeras.

"med krona" - förkortat "mkr" betyder att det är fråga om en högre värdighet av en utmärkelse och det är det inte fråga om här.

Jfr medaljer som gått från grupp L till grupp K genom att de fått en ditsatt krona, de ryska kejserliga ordnarna, som kunde förlänas med krona som särskild ynnest, eller https://jonar242.wordpress.com/2017/12/22/roda-sidenband-i-juletid/

Däremot är listningarna med krona som den sist gällande versionen viktiga, eftersom det är visat att de bör ha krona när de åter börjar utdelas.
2017-09-17 19:46:20Richard Nyström
Nya bilder: TAPPERHETSMEDALJ, svensk, i guld, m/1809, med band, åtsida med med text i lagerkrans FÖR TAPPERHET I FÄLT, frånsida med svärdsordens kors, i etui.
Proveniens General Axel Rappe, utdelad 12 november 1872 för insatser i fransk tjänst under tysk-franska kriget.
Utropspris. 30,000 kronor.
Auktion avslutas Avslutas: 2017-09-24 kl 18:18.
https://online.auktionsverket.se/1709/460659-tapperhetsmedalj/?sok=medalj
Fyndet innebär att perioden för införandet av tapperhetsmedalj måste flyttas framåt från mitten av 1860-talet till början av Oskar II:s regering då denna medalj utdelades år 1872 och då har medalj med kunglig krona tillkommit aningen senare.

Axel Emil Rappe, född 2 oktober 1838 på Christinelund i Arby socken, Kalmar län, död 18 december 1918 i Stockholm, var en svensk friherre, militär (general) och krigsminister.
2017-05-28 17:40:37Richard Nyström
Skåp med stora riksvapnet (BILD NEDAN) på f d Myntverket i Eskilstuna, nu flyttat till Kungl. Myntkabinettet. Den innehåller avslag med monteringsanvisningar till svenska bärbara medaljer från 1750-talet till 2012. En ovärderlig källa till Sveriges officiella medaljer. Innehållet avfotograferat av undertecknad och uppladdad här på medalj.nu.

Myntverkets stampnr för tapperhet i fält/ -till sjöss har nr "V 138" i stampliggare. Bild på avslaget med påklistrad stampetikettnr avbildas här invid. I stamsamlingen ska det gå att hitta originalstamparna med ledning av detta nummer, kompletterat med källmaterial från Myntverkets arkiv vid Riksarkivet.

Det kan med säkerhet sägas - på basis av evidens däribland fotobevis mm - att tappehetsmedaljer haft kunglig krona upptill i vart fall fr. o. m. mitten av 1860-talet till år 1915 då medaljerna senast delades ut.
2017-05-08 19:18:30Richard Nyström
Källa: SNT nr 2/1996 Sven-Eric Jarlén (artikel nedan):

”Det kan på grundval av dessa uppgifter (anm: Karl Löfström, Meddelanden XIV från Armémuseum (1953)) konstateras att 43 tapperhetsmedaljer utdelats under åren 1815-1915, varav trettio guld- och åtta silverexemplar För tapperhet i fält samt fem guldmedaljer För tapperhet till sjöss.

Bildbevis – porträttfotografi med förstoring - företes att i fråga intervallet 1898-1915 har För tapperhet i fält utdelats med kunglig krona. Medaljen bör rimligen ha utdelats på detta sätt från åtminstone senast 1860-tal och framåt. Karl XV:s kungliga medaljer hade alla kunglig krona upptill (inkl krigs- och regeringsmedaljer).

Adlerstråhle, Ernest Hjalmar Leonard (1870-1911).
Kapten. I Kongostatens tjänst 1896-98. Kapten i Kongostatens armé.
Svea Livgarde. Svenska krigsmän kunde tilldelas tapperhetsmedalj
för insatser i främmande krig och konflikter.
Adlerstråhle måste ha tilldelats medaljen i anslutning till tjänstgöring i Kongo.

Adlerstråhles medalj har inget samband med de senare för i persisk tjänst utdelade medaljerna 1915. Detta bevisar kontinuitet
i fråga om utformning av medaljen med krona upptill.
2017-05-02 19:38:36Richard Nyström
PS: komplettering: Myntverkets stampnr för tapperhet i fält/ -till sjöss har nr "V 138" i stampliggare. Bild på avslaget med påklistrad stampetikettnr avbildas här invid. I stamsamlingen ska det gå att hitta originalstamparna med ledning av detta nummer.
2017-05-02 19:09:13Richard Nyström
Intressant diskussion men tillåt mig följande:

Jag har inventerat Myntverkets "okända" avslagssamling som förvaras i ett ornerat skåp med stora riksvapnet och nu finns på KMK. Här har jag även plåtat arkivkopior av båda tapperhetsmedaljerna av ringtyp gjorda för att monteras med krona (samt alla tidigare avslag av tappehetsmedaljer). Tappen ska nämligen se ut på ett visst sätt. Jag åberopar fotobevis - inte för stamparna som sådana - men för ringtypavslag gjorda på Myntverket. Därmed är det bevisat att de tillverkats från stampar på Myntverket. Dessa avslag är nämligen försedda med påklistrad "stampnummeretikett" på avslaget och motsvarar stamp i liggaren över stampar. Om en medalj nybeställdes behövde verkmästaren plocka fram rätt stamp för att göra ny medalj så att de alltid helst såg likadana ut från gång till gång. Skåpet var "instruktionsbok". Då kunde han finna rätt förlaga i skåpet. Därför kan vi veta att det finns en myntverksstamp. Dessa stampar ska nu finnas i ett magasin som disponeras av KMK i något centrallager i närheten av Tumbas f d bruk, sedan Myntverket upphörde 2012. Verktygen för kronor var alltid separata. Jag har tittat på dessa verktyg och det är ingen skillnad på verktygen för tapperhet och övriga kungl. (inkl. regerings-) medaljer. Svenska Medalj AB har nu dessa verktyg i sin ägo fortfarande. Det är samma "oscarskrona". Kronorna är identiska för aktuell typ i 8:e storleken. Någon 5:e storleken fanns inte i samlingarna så denna kan mycket väl ha tillverkats privat/utomlands enligt von Warnstedt. Jag ska ta fram nr på stampen, kan vara intressant.

Påståendet "Myntverket har aldrig
tillverkat nödiga stampar (32). Icke heller är något fall känt, där tapperhetsmedalj burits i 1841 års band." motsägs således av fynden. Har Cristopher von Warnstedt gått igenom referensarkivet med avslag på Myntverket?

Samligen är en auktoritativ nyckelkälla till Sveriges bärbara medaljer vad Myntverkets/Sveriges tillverkning anbelangar och täcker in hela perioden från tigiga 1700-talet t o m kung Carl XVI Gustaf.

Jag har systematiskt gått igenom och plåtat rubb och stubb och jag påstår mig ha evidens. Jag upptäckte detta skåp av en ren slump och fick tillstånd att dokumentera innehållet.

Alla kungliga /Kungl. Maj:t/ medaljer skulle vid andra hälften av 1800-talet ha krona, tapperhet eller inte. Så låt oss lämna därhän myter om att Myntverket inte tillverkat resp. att Myntverket tillverkat på eget bevåg. Myntverkschef Emil Brusewitz (1840-1908) var mycket petig. Tapperhetsmedaljerna moderniserades som alla andra medaljer som saknade krona och de försågs med krona över hela linjen.

Krontyp är även företrädd i Armémuseums samlingar. I början var de ofta gängade men även fasta kronor förekom. Det finns regeringsmedaljer med och utan krona från epoken samt t ex. Här och var diffar det. Det förekommer "måndagsexemplar".

Det är riktigt att svenska tapperhetsmedaljer tillverkades ibland lokalt av firma Loos i Berlin i början av 1800-talet eftersom svenska befäl- och soldater fanns i Tyskland. Firma tillverkade vissa jetongmedaljer ända fram till Oskar II. Även i Paris tillverkades svenska medaljer, t ex KSSS-regattans medalj från 1897.
2017-05-02 10:12:01Mikael Sundbom
Jag har kollat runt lite vad gäller Tapperhet till sjös. Både SMts och SMtf har följts åt vad gäller bestämmelser om utseende på medalj och band.
Enl. Fil. kand. Cristopher von Warnstedt som skrev en artikel i Forum Navale 74 Nr29 utgiven av sjöhistoriska samfundet. Skriver han på sidan 30.

"Sjömedaljens utseende förblev därefter oförändrat tills ett Kungl. Brev av den 22 december 1841 bestämde att den skulle minskas till 5:te storleken samt krönas även kunglig krona i likhet med övriga kungliga medaljer. Därtill kom bestämmelsen, att den medaljerades namn skulle ingraveras å medaljen. Medaljen för Tapperhet till Sjöss, är jämte sin "fältkollega",
alltjämt den främsta av Sveriges kungliga medaljer. Men nyssnämnda Kungl. brev torde mycket snabbt ha blivit obsolet. Myntverket har aldrig
tillverkat nödiga stampar (32). Icke heller är något fall känt, där tapperhetsmedalj
burits i 1841 års band."

Not32 säger följande.
"Förteckningar på medaljstampar, Myntverkets arkiv, D:16; RA."

Så det var enl kungligt brev 22 dec 1841, och inte 1880-talet, som medaljen skulle förses med krona. Men som jag förstod det så tillverkades det inga medaljer på myntverket då det inte tillverkades några stamper.

Det kan vara så att det inte var myntverket som tillverkade dessa medaljer med krona. Det har hänt tidigare att andra tillverkade Tapperhetsmedaljen.
Tillexempel den 9 maj 1806 då det genomfördes en massdekoration vid armén, under Pommerska kriget 1805-1807, där medaljerna tillverkades i Tyskland, troligen i Stralsund.
2017-04-28 20:42:41Richard Nyström
"Källor" bör redovisas. Anonyma källor håller inte. Myntverket kunde inte sätta på kronor hursomhelst på eget bevåg. Detta har jag från f d myntverkschef då jag hade aktiva kontakter. Det var Kungl. Maj:t som beställde medaljerna med krona.

Det görs gällande att medaljen mycket väl skulle ha krona i dag men att det händer att det är dålig koll och det glöms bort. Sedan 1880-talet har medaljen haft krona. Således ej kuriosum.

2017-04-26 10:58:08Jonas Arnell
Enligt källor är kronan inte beslutad av Kungl. Maj:t. Det var Myntverket som på eget bevåg för de senare utdelade medaljerna försåg dem med kungliga kronor. Av det skälet bör det stå som kuriosum antingen i egen artikel eller ingå i den ordinarie posten. Om medaljen skulle utdelas idag skulle den inte ha krona.
2015-10-07 21:54:32Richard Nyström
KOPIA AV BREV ANG TAPPERHETSMEDALJ I GULD MED KUNGLIG KRONA

Medaljen från 1937 är en ersättningsmedalj som gjordes för en borttappad medalj som utdelades 1914 till Pehr Ludwig Nyström (1887-1944):

"Dear Mr Nystrom,

I now have further information concerning the gold medal. It was originally awarded to Leutenant Pehr Ludwig Nystrom (1887-1944), with three other officers on 22 September 1914 following his return from duty as officers in the Persian Border Regiment, sometime later he lost both his bravery medal and his Second class medal of the Lion and Sun. Nystrom received permission to have a replacement Gold Bravery medal struck at the Royal Mint in 1937. Evidently the Swedish Numismatic Society published an article concerning the medal in 2001. I enclose images of both sides.

I hope this is of help.

With best wishes,

Paul Wood
Morton and Eden Ltd.
Nash House
St. George Street
London W1S 2FQ"

2015-10-04 23:20:22Richard Nyström
RARITET: Enda kända färgbilden av medalj i guld med kungakrona och vingar. Den sista medaljen delades ut till en svensk år 1915. Den här medaljen utdelades till en utländsk undersåte år 1937 och kan vara den allra sista som har utdelats.
Såld i Storbritannien 2015.
2013-03-11 11:12:07Richard Nyström
Rättelse: senast medaljen utdelades (ca 1914) hade medaljen Kungl. Svärdsordens emblem på åtsidan - ej kungaporträtt. Kommittén föreslog kungaporträtt 1951 samt år 1975 avskaffades ordnar till svenska medborgare; då återstår egentligen att åtsidan pryds med kungaporträtt.

År 2012 har en ny slags regeringsmedaj varit uppe till diskussion: För mod och rådighet av 8:e storleken (V g se: http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={ED90B7AC-5262-44BA-B747-6C35D5184E68}&listmode=0&login={F1266338-FD57-4CE7-8A58-5437D1ACF250}&medal={A88B0CBF-A46A-4196-986F-7A4BDC8AF2F5}

Den nyföreslagna medaljen saknar kungaporträtt och har att döma av remissyttrandena blivit kritiserat av flera skäl då det redan existerar militär tapperhetsmedalj (ovan).samt regeringsmedaljen "För berömliga gärningar".
2013-03-10 14:01:57Richard Nyström
Om medaljen delades ut idag skulle medaljen självklart ha Carl XVI Gustafs porträtt på åtsidan och medaljen skulle krönas av Gustav Adolfskrona. 1951 var Gustav VI Adolf monark.

Frånsidan skulle idag ha nya texten "för tapperhet i krig" som samlingsterm "för tapperhet i fält", "...till sjöss" eller "...i luften". Bakgrunden är att den moderna krigsföringen inkluderar strid med luftfartyg. Kommittén tog fram ett sådan illustrerat förslag.

Kommittén hade också del i bestämmandet av Kungl Svärdsordens krigskors i guld, silver och brons (fastställda).

Eftersom Sveriges fredsperiod hade rått i ca 137 år sedan 1814 och sista tapperhetsmedaljen utdelats kring 1:a Världskriget, får man se kommitténs betänkande som en slags rekommendation då frågan senast varit uppe till behandling. Kanske att krigsarkivet vet mer om ärendets vidare öden?

Om något definitivt beslut inte finns, får man anse att frånsidan ska vara "För tapperhet i fält/ ... till sjöss", men att åtsidan skulle ha kung Carl Gustafs porträtt och medalj med Gustav Adolfskrona, eftersom medaljen var utformad med kungaporträtt och krona upptill senast det begav sig.
2013-03-10 13:35:41robert lindqvist
Är 1951-års Krigsdekorationskommitté tänkande i denna fråga ett beslut? Med andra ord OM medaljen skulle delas ut idag, SKA den då se ut som visas här med Gustav VI Adolf-krona och porträtt, samt "För tapperhet i krig"? Eller är det bara ett förslag som aldrig gick igenom utan samlar damm i något arkiv?
Och en annan sak... OM den delas ut idag, borde det inte vara Carl XVI Gustaf på medaljen? Om det nu ska vara kunglig bild alltså...
2013-02-08 16:32:26Ulf Persson
Betänkandet från 1951-års Krigsdekorationskommitté, har väl gått till vila i arkivens djup. Kommittén konstaterar att uppdelningen "i fält och till sjöss" skulle tänkas bliva kompletterat med "i luften". Men eftersom utmärkelsen inte skulle utdelas särskilt ofta är försvarsgrensuppdelning onödig och föreslår i stället. "För tapperhet i Krig":
2013-01-22 21:10:32Richard Nyström
Bra ide Jonas. Fixar ikv, Mvh
2013-01-22 18:06:03Jonas Arnell
Om du går igenom: ett förslag är att sätta alla utom kronvarianterna som historisk medalj.
2013-01-22 13:57:45Richard Nyström
Det beror på vilken guldsmed eller myntverksarbetare som gjorde montering dvs slumpfaktor/individfaktor - och vad som fungerade eller inte.
2013-01-22 13:45:03Claus K Berntsen
Vet man förresten varför visat exemplar sitter fast med en liten kedja, istället för direkt i kroken?
2013-01-22 11:49:19Richard Nyström
Ska gå igenom dem. Kanske att det blir en och annan bildomflyttning eller fusion. Det som gör det lite knepigt är att tapperhetsmedaljen finns i så många olika varianter och storlekar samt band, och att systemet för att beskriva dessa tillkom redan på 1870-talet o gäller delvis ännu - utom för aktuell medalj m krona som kom senare.
2013-01-22 11:04:52Peder Peterson
Fixar du till urvalet mellan de olika tapperhet i fältmedaljerna mellan kategirierna så det bir korrekt visat Richard?
2013-01-22 00:52:10Richard Nyström
Ja, det här är en verklig slalommedalj! Eftersom de senare med krona delades ut så sparsam beronde på att Sverige inte längre var i krig som tidigare, är de äldre medaljerna mer kända och många vet inte om att denna medalj utvecklades vidare med fräschare stampar + krona. Detta gäller för både guld- och silvervarianterna.
2013-01-21 23:43:23Claus K Berntsen
Intressant att man återigen har vänt medaljen!
2013-01-21 22:29:34Richard Nyström
Den här posten är inte en "historisk medalj" utan så här skulle för tapperhet i fält se ut om den utdelades idag, och så här såg den ut när den senast delades ut år 1914 enl. tillgängliga källor. I själva verket är de medaljer utan kunglig krona "historiska", men inte den här. Mvh