I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - GEORGIEN / OCSE/OSSE (inoff.) 1992   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
OCSE/OSSE-bandspänne på släpspänne = inofficiellt tillägg som enligt uppgift har använts.

Jmf: FMintBMGeo: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - GEORGIEN / OSSE/OSCE .

OSSE är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Insatsen skedde i Georgien 1992.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) arbetar med allt från övervakning av de mänskliga rättigheterna till valobservationer, polisutbildning, förebyggande av väpnade konflikter, nedrustning av konventionella vapen, begränsning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och olika former av tyst diplomati.

Fokus ligger på konfliktförebyggande, krishantering och demokratiutveckling i fält. 55 stater är medlemmar i OSSE, från USA och Kanada i väst till Ryssland och de forna Sovjetrepublikerna i Öst.

1993 fick OSSE – egentligen dess föregångare Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) - ställning som regional organisation i FN enligt FN-stadgans kapitel VIII.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

.......

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2015-09-19 20:22:11, av: Richard Nyström.Åtsida - OBS! montage

Kommentarer:
2015-09-24 11:51:00Richard Nyström
Du har rätt om detta. Ska fixas.
2015-09-22 10:56:51Mikael Sundbom
Ligger alla dessa medaljer rätt? Borde de inte ligga under alla andra FMintBM?