I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KVO1kl: Kungl. Vasaorden - Kommendör av första klassen   Sverige

Instiftad år: 1772 Valör: Guld
Ytterligare information:
Vasaorden var avsedd som belöning för förtjänster inom en rad områden, där de s.k. tjänsteordnarna Svärds- och Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga.
Främst skulle orden tilldelas personer som gjort goda insatser för jord- och bergsbruk, konst, hantverk, teknisk utveckling, handel, undervisning och de fria konsterna.

Vasaorden är en fri orden, det vill säga obunden av regler om exempelvis börd och samhällsställning. Orden instiftades år 1772 av Gustav III.

Till orden hör Vasatecknet samt Vasamedaljen, den första för utlänningar i silver, den senare för allmänt medborgerliga förtjänster. Medaljen utdelades i 8. och 5. storleken i guld eller silver.

Orden är vilande sedan år 1975.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum


 

Uppladdad: 2011-06-17 02:24:16, av: Richard Nyström.kKommendörskors

Uppladdad: 2012-02-24 01:07:38, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-24 18:26:48, av: Richard Nyström.Kommendörskors med tvärställda blad

Uppladdad: 2014-01-11 14:23:43, av: Richard Nyström.Hovsångerska Birgit Nilsson (1918-2005) tilldelades Kommendör av första klass av Kungl. Vasaorden år 1974.

Uppladdad: 2012-03-01 15:09:26, av: Richard Nyström.Dam

Uppladdad: 2013-10-28 02:10:30, av: Richard Nyström.Ordensbrev Kommendör av första klassen

Uppladdad: 2017-03-14 18:53:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-14 18:54:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-14 18:54:45, av: Richard Nyström.Etui detalj

Uppladdad: 2017-03-14 18:55:15, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-03-14 19:07:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-26 23:27:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: