I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SYDKOREA / NNSC   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
Under utredning

EGEN GRAVERAD FRÅNSIDA. SYDKOREA - NNSC

På gränsen mellan Nord- och Sydkorea övervakar NNSC vapenstilleståndsavtalet mellan länderna. Sverige deltar i arbetet sedan 1953 och kontrollerar att det spända läget inte trappas upp.
Övervakningen av Armistice Agreement, vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea, sköts av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission. NNSC består av representanter från Schweiz och Sverige – som bidrar med fem officerare var. Delegationens camp ligger i Panmunjom, platsen där vapenstilleståndsavtalet skrevs under efter Koreakriget och där både fångutväxling och samtal har skett sedan dess.

NNSC:s huvudsakliga uppgift har sedan starten varit att vara en neutral och oberoende part mellan Nord- och Sydkorea samt eventuella allierade. Men uppgifterna har förändrats med åren. I dag handlar arbetet inte bara om att kontrollera så att vapenvilan bevaras, utan också om så kallade utökade kontrolluppgifter. Det kan handla om rutinmässiga helikopterflygningar längs med den demilitariserade zonen, inspektioner av observationsplatser och att delta i undersökningsgrupper som utreder exempelvis beskjutningar eller hantering av avhoppare.

NNSC har löpande kontakter med sydsidan – United Nations Command, US Forces Korea samt den sydkoreanska försvarsmakten. Några kontakter med nordsidan förekommer för närvarande inte.
SENASTE NYHETER


 

Uppladdad: 2015-09-21 00:55:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: