I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖSSM: Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1999 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ur Hildebrand II s. 214:

"Örlogsmanna Sällskapet

"Detta sällskap stiftades, på förslag af Kapten-Löjtnanten Fredrik Vilhelm Leijonancker, i Stockholm d. 15 Nov. 1771 af unga Amiralitets officerare, men flyttades 1785 till Carlskrona, och erhöll kongl. stadsfästelse d. 9 Maj 1805. Sällskapets bestämmelse är att bidraga till fullkomnande af sjökrigs vetenskapen. Dess Handlingar började utgifvas 1787."

Denna senare år 1999 instiftade medalj har samma motiv som den medalj som instiftades år 1771 och har rötter i denna.

"Åts. MED FÖRSTÅND OCH STYRKA. En grupp af skeppsinventarier (roder, ankar, spel) och vapen (kanon, kulor) på en hafstrand. Vid sidorna klippor. På hafvet seglande ett skepp och en galèr. På fästet skyar. I afskärn.: 1771.
Fråns. ÖRLOGS MANNA SÄLLSKAPETS MINSTA ÄRKÄNSLA i 5 rader."

Senare har ordet "MINSTA" tagits bort.


 

Uppladdad: 2018-04-01 21:15:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-01 21:15:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-01 21:15:55, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2018-04-01 21:16:23, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2018-04-01 21:17:03, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr, herr

Uppladdad: 2018-04-01 21:17:33, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr, dam

Uppladdad: 2018-04-01 21:17:58, av: Richard Nyström.Släpspänne

Uppladdad: 2018-04-01 21:18:50, av: Richard Nyström.Översikt

Uppladdad: 2018-04-01 21:19:24, av: Richard Nyström.Knapp

Kommentarer: