I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMrenv8: Medaljen För omsorgsfull renvård i silver av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1897 Valör: Silver
Ytterligare information:
Denna medalj har inte utdelats sedan 1975 dvs under kung Carl XVI Gustafs regenttid (Ref: SB PM:2006). Då stamparna ej var klara före 1975 sannolikt ej heller mellan 1973-75. För utseende jmf GMrenv8: Medaljen För omsorgsfull renvård i guld av 8:e storleken - EJ UTDELAD (RN).


Den kungliga guld- eller silvermedaljen För omsorgsfull renvård (GMrenv; SMrenv) instiftades av konung Oscar II 1897. Medaljer tilldelas samer och hade ursprungligen jämte den svenska även den samiska inskriptionen "Puorre påtsoi suittemest"; numera finns inskriptionen både i nordsamisk och sydsamisk variant. Den bär den regerande konungens bild och har bärarens namn ingraverat på revers-sidan.
Den bäres i blått band med gula kanter.


 

Uppladdad: 2011-05-21 02:09:55, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-21 02:10:07, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-07-12 22:55:02, av: Richard Nyström.Åtsida - ex KMK

Uppladdad: 2011-07-12 22:55:39, av: Richard Nyström.Frånsida - ex KMK

Kommentarer: