I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMmf8mkedja: Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken i kedja   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljdiameter 31 mm (7 1/2 storleken).

Carolina Lysell var föreståndarinna för Fruntimmersföreningens Flickskola i Göteborg under åren 1830-1865. Hon efterträdde sin mor Catarina Lysell 1784-1886, (död 102 år gammal). Skolan gick under namnet Lysellska Skolan. Skolan startade sin verksamhet 1815 under namnet "Pensionsinrättningen för fattiga flickor" vid en tidpunkt då den svenska ekonomin var starkt försvagad av Napoleonkrigens menliga inverkan. Skolan uppgick år 1938 i två andra Göteborgsskolor. (Wikipedia).

Ref: Hildebrand II s. 419 Nr. 33.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-09-27 01:00:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-09-27 01:00:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: