I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RyttOlGFt(1): Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (1)   Sverige

Instiftad år: 1956 Valör: Guld
Ytterligare information:
Band: gult med två glest ihopsittande ljusblå ränder på vardera sidan. Dessa medaljer är designade av John Sjösvärd (1890-1958).

1956 år Ryttarolympiad ägde rum i Stockholm 1956.

Denna medalj finns i en större (13:e storleken) och en mindre version som ej är miniatyr. Därutöver förekommer reguljär miniatyr samt nål.
---

Because of quarantine restrictions imposed on the admittance of animals into Australia, horses were not able to go to Melbourne for the 1956 Olympics and the equestrian competitions were held in Stockholm.

John Sjösvärd (1890-1958) designed the medal and the better known poster, both of which utilised a horseman inspired by one of the sculptures in the Parthenon

_______

Betr deltagarmedaljen i brons antecknas:

XVI OLYMPIADENS RYTTARTÄVLINGAR STOCKHOLM 1956, deltagarmedalj, brons, design John Sjösvärd, Laerströms Fabriks AB, 5x4 cm

HISTORIK:
Deltagare 158 st
Olympiska sommarspelen 1956 var de sextonde moderna olympiska spelen och hölls dels i Melbourne i Australien mellan den 22 november och den 8 december, dels mellan 10 och 17 juni i Stockholm i Sverige, där de grenar som ingick i ridningen avgjordes. Anledningen var de australiska karantänbestämmelserna.

A commemorative Medal, of bronze, which in accordance with the IOC rules was distributed to participants and other persons who have contributed actively to the realization of the Games. Participants:158
Obverse: Ancient Greek horseman
Reverse: plain 

Uppladdad: 2011-06-27 20:18:23, av: Richard Nyström.Större medaljen

Uppladdad: 2011-06-27 20:18:49, av: Richard Nyström.Mindre medaljen

Uppladdad: 2013-04-19 13:00:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-19 13:09:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-04-19 13:10:12, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-04-19 13:10:33, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-04-19 13:13:56, av: Richard Nyström.Kavajnål

Uppladdad: 2013-04-19 13:14:33, av: Richard Nyström.Konstnärens förlaga

Uppladdad: 2013-04-19 13:15:00, av: Richard Nyström.Gipsförlaga

Uppladdad: 2013-04-19 13:15:21, av: Richard Nyström.Tavla

Uppladdad: 2013-04-19 13:16:00, av: Richard Nyström.Förlaga till olympisk medalj

Uppladdad: 2013-04-19 13:19:36, av: Richard Nyström.Minnestavla

Uppladdad: 2015-05-08 21:50:30, av: Richard Nyström.Funktionärsemblem

Uppladdad: 2015-05-08 21:50:49, av: Richard Nyström.Funktionärsemblem

Uppladdad: 2015-08-30 02:02:08, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2015-09-08 20:12:02, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2016-06-18 01:13:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-18 01:13:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-11-02 21:47:19, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2016-12-11 20:19:30, av: Richard Nyström.Medaljämne - åtsida

Uppladdad: 2016-12-11 20:20:02, av: Richard Nyström.Medaljämne - frånsida

Uppladdad: 2016-12-25 22:10:08, av: Richard Nyström.Märke buret av medlemmar av organisationskommittén

Uppladdad: 2017-03-14 19:46:53, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 19:47:07, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 19:47:22, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-14 19:47:40, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-27 23:07:42, av: Richard Nyström.Funktionärstecken

Uppladdad: 2017-10-02 20:57:29, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2017-10-02 20:58:05, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2018-04-05 18:48:08, av: Richard Nyström.Kommittémärke

Uppladdad: 2019-09-02 11:03:48, av: Richard Nyström.Internationella Ryttarförbundet FEI har använt snarlikt motiv.

Uppladdad: 2019-09-27 19:10:08, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-27 19:10:33, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-08-30 01:55:28, av: Richard Nyström.WORLD HISTORICAL MEDALS, SWEDEN, Equestrian Olympic Games, Stockholm, 1956, a uniface oval bronze medal by J. Sjösvärd, classical Greek horseman to left, Olympic rings below, 50 x 42mm (GV 135.2). Extremely fine and extremely rare £1,000-1,500

Uppladdad: 2015-09-08 18:55:19, av: Richard Nyström.42 x 50 cm. Tillverkare: Lagerström AB

Kommentarer: