I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Svm: Kungl. Svärdsorden - Svärdstecknet   Sverige

Instiftad år: 1850 Valör: Silver
Ytterligare information:
Svärdsorden instiftades 1748 av Fredrik I. År 1850 kompletterades Svärdsorden med Svärdstecknet och Svärdsmedaljen. Svärdstecknet tilldelades underofficerare och svärdsmedaljen till underbefäl (motsvarande). Svärdstecknet tilldelades underofficerare med minst 16 års tjänst varav sex som underofficer. Innehavare kallas svärdsman.

Förlänades utan svärd till civilmilitär personal 1896-1928

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum

Kuriosa:
Svärdstecknet tilldelades underofficerare och sk kompaniofficerare mellan 1972 och 1983. I ett fall har Svärdstecknet tilldelats en betydligt finare herre nämligen danske kungen Fredrik VII.
Karl XV hade inbjudit sin danske kollega att följa övningar vid Skånska Husarregementet 1860.Fredrik blev så imponerad av fanjunkaren Von Hauswollfs svärdstecken och sa till Karl att "En sådan må du give mig". Karl utnämnde Fredrik till Hedersfanjunkare vid Husarerna och till Svärdsman. Som tack överlämnade danske kungen en silverkanna, den sk Knaggakannan, och drack skål i denna med underofficerskåren. Seden att dricka knagg fortsätter än idag men det är en annan historia. (2007-09-23, Ulf Persson)


 

Uppladdad: 2012-02-23 22:29:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-23 22:29:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-20 13:23:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-20 13:24:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-25 03:46:48, av: Richard Nyström.Etui 1

Uppladdad: 2014-02-25 03:47:29, av: Richard Nyström.Etui 2

Uppladdad: 2014-03-20 00:29:21, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-04-24 21:03:11, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2015-04-24 21:03:28, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2015-06-17 15:25:30, av: Richard Nyström.Åtsida - preussisk montering

Uppladdad: 2015-06-17 15:25:49, av: Richard Nyström.Frånsida - preussisk montering

Uppladdad: 2016-03-09 00:13:05, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-09-24 19:58:44, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-09-24 19:59:07, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-09-08 00:19:40, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2018-05-15 15:03:39Jonas Arnell
"Svärdstecknet tilldelades underofficerare och sk kompaniofficerare mellan 1972 och 1983."

???
Uppgiften måste vara ett missförstånd. Det fanns ett befälssystem 1972-1983, medan ordensreformen gjorde att Svm bara utdelades 1972-1974. Det betyder inte att den utdelades 1975-1983.
2018-05-15 15:03:37Mikael Sundbom
Ok, då förstår jag :)
2018-05-15 14:49:00Jonas Arnell
Nej, och det beror på att det är fråga om kategori, inte förtjänst. Svm har olika utformning beroende på om mottagaren var militär eller civil. msv används för att markera särskilda förtjänster, inte sällan deltagit i väpnad strid. Motsvarigheten till Svm med förtjänster i strid borde vara SOKrgK.
2018-05-15 13:52:08Mikael Sundbom
Borde inte förkortningen vara olika beroende på om det var med eller utan svärd?
2014-12-17 11:08:06Patrik Pettersson
Håller med dig vi har väldigt snarlik inledning idag som vi har haft historisk:

Då - Idag
Manskap - Soldater
Underbefäl - gruppbefäl (vice korpral till sergeant)
Underofficerare - specialistofficerare (1.e Serg till flottilj-/regementförvaltare)
Officerare - officerare

Det är en hel del som man kunde damma av för att underlätta de nygamla kategorierna att skapa tillhörighet och stolthet för att tillhöra sitt "skrå". (Samt att sluta "befordra" NBO-officerare till specialister.
2014-12-14 00:24:57Michael Elovfsson
Hade det inte varit dags att fundera på om man skulle ta tillbaka dessa medaljer igen?
Med tanke på att vi har fått tillbaka (underofficerarna) specialofficer.