I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMLib(1): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA 1991 (1)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
FMintBMLib (med stjärna i guld för Swedish Release Hospital insats i Liberia 1992‐1993).

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22.


 

Uppladdad: 2015-09-18 22:53:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-18 22:54:14, av: Richard Nyström.Etuibild - obs, släpspännet upp- och nedvänt

Uppladdad: 2015-09-18 22:54:49, av: Richard Nyström.Släpspänne med guldstjärna

Kommentarer: