I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kon:sGM8mserafb: H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Guld
Ytterligare information:
Tillverkad fram t o m 2011 av nu nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Fr o m 2013 ska medaljen tillverkas hos Svenska Medalj AB i Eskilstuna. Montering sker hos Kungl. Ordensjuvelerare Lars Kjellander i Stockholm.

MEDAJÖRER

Nils-Holger Areskog, professor (1991)
Sigge Bergman, idrottsledare (1988)
Jonny Blanc, operasångare (2000)
Sten Broman, tonsättare (1982)
Peggy Bruzelius, direktör (2005)
Lars Bäckström, landshövding (2007)
Kjerstin Dellert, operasångerska (1976)
Carl-Axel Dominique, musiker (2011)
Monica Dominique, musiker (2011)
Lars-Erik Edlund, professor (2014)
Peter Englund, docent, historiker (2001)
Bo G. Erikson, fil. dr, journalist (2000)
Peter Eriksson (musiker) filharmoniker (2011)
Anders Frostenson, psalmförfattare, teol. dr (1989)
Carl-Gustav Groth, professor, transplantationskirurg (1998)
Britt G. Hallqvist, författare (1986)
Bert-Inge Hogsved, företagsledare (2007)
Göran Johansson, kommunalråd (2002)
Bodil Jönsson, universitetslektor (1997)
Theodor Kallifatides, författare (1992)
Ingvar Kamprad, direktör (1976)
Erik Langlet, slottsarkitekt (2001)
Madeleine Leijonhufvud, professor (2000)
Erik Näslund, museichef, författare (2004)
Börje Olsson, lantmästare, heders Dr. Veterinär Med, (1983)
Hasse Olsson, tidningsman (2010)
Lisbet Palme, psykolog (1993)
Eva Rydberg, teaterchef (2011)
Margit Sahlin, kyrkoherde emeritus, teol. dr (1992)
Helge Skoog, skådespelare (2008)
Kari Sylwan, dansare, koreograf, pedagog och skådespelare (2005)
Karin Söder, förutvarande statsråd, partiledare (1985)
Elisabeth Tarras-Wahlberg, pressekreterare (1986)
Erik Westberg, professor, dirigent (2006)
Tore Wretman, hovtraktör (1984)


 

Uppladdad: 2011-10-31 05:04:34, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-04-29 11:42:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-04-29 11:42:36, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-01 19:43:22, av: Richard Nyström.H. M. Konungens medalj till höger.

Uppladdad: 2013-03-04 14:22:27, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2014-03-03 19:47:19, av: Richard Nyström.Drottningens hovdam

Uppladdad: 2016-06-05 12:52:01, av: Richard Nyström.Ny frånsida med lagerkrans f.o.m. 2015

Uppladdad: 2017-03-05 16:50:57, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2018-07-27 11:35:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-09 20:01:53, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-08-29 08:31:14, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-29 08:31:37, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer:
2017-08-11 17:54:43Richard Nyström
Bra! Vi ska ta och rätta till det där och göra det formellt korrekt. Ibland har "Serafimeblått" förekommit vid diskussion kring bandfärg.
2017-08-07 12:53:24Mikael Sundbom
Tittar man på hovets hemsida så säger de att medaljen har serafimerordens band. De benämner det inte som serafimerblått band.