I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmspokrans: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och krans   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons

PDF
hkv 2012-03-16 16 991.55015 bilaga 1 fmintbm

Ytterligare information:
På beslut av Överbefälhavaren kan medaljbandet förses med en lagerkrans i silver som erkännande för mod eller rådigt ingripande.

Kransen kan anbringas på både medaljbandet såväl som på släpspännet. I detta fall kan också ett spänne som anger verksamhetslandet läggas till bandet under kransen.

" I det fall lagerkrans tilldelats, fästs den i mitten av medaljbandet och med bandspännet för insatsen i nederkant. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och lagerkrans (FMintBMmspokrans) bärs som enskild medalj och släpspänne, med företräde framför annan FMintBM".

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22. 

Uppladdad: 2015-09-21 23:56:07, av: Richard Nyström.EXEMPEL: OBS! Detta är ett montage.

Uppladdad: 2015-09-19 02:24:28, av: Richard Nyström.Släpspänne med krans

Kommentarer:
2017-05-12 11:20:00Mikael Sundbom
Enligt beslut: Beslut om Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne (och krans)Datum 2012-03-16, Beteckning 16 991:55015, Bilaga 1. Så skall förkortningen vara FMintBMmspäomkr.
Samma gäller medaljerna med spänne så skall enligt detta beslut förkortas FMintBMmspä.

Dock sedan när Unibest 2015 kom ut så har de i kap 9.1.7 beskrivit förkortningarna annorlunda. Där har man förkortat, med spänne, msp, samt med krans, mkrans. Sedan har man en förkortning för, med bandspänne, mbdsp.

I beskrivningen av medaljen i kap 9.1.10.9 Kategori I. Övriga officiella medaljer. Så förkortas medalj med spänne, FMintBMmbsp.

Verkar vara förvirring i FM vad förkortningen ska vara.... ska det vara msp (med spänne) eller mbsp (med bandspänne)?
2013-08-01 13:14:39Michael Elovfsson
Den tillägget lagerkransen tildelades bara ett mindre antal som var ute som observatörer på Balkan. Av särskilda skäl.
Utav ÖB och var av silver. Enligt HRD på HKV/ i Stockholm.