I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvSM: Kungl. Svärdsmedaljen i silver   Sverige

Instiftad år: 1850 Valör: Silver
Ytterligare information:
Svärdsorden instiftades 1748 av Fredrik I. År 1850 kompletterades Svärdsorden med Svärdstecknet och Svärdsmedaljen. Svärdstecknet tilldelades underofficerare och svärdsmedaljen till underbefäl (motsvarande).
För att komma i fråga för svärdsmedaljen måste man ha minst 16 års tjänstgörings tid.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum

-----------

Svärdsmedaljen instiftades av Oskar I den 26 juni 1850. Den som hade fått Svärdsmedaljen fick i samband med pension ett årligt belopp om 15 kronor "medaljpension". Pensionären kallades därför också för "medaljpensionär". Se Nordisk Familjebok s. 1121

Svärdsmedaljen upphörde att utdelas år 1974 i samband med avskaffandet av svenska ordnar. Det beslöts av riksdagen att de ej längre kunde utdelas till svenska medborgare.

(RN)


 

Uppladdad: 2011-05-21 19:06:30, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-21 19:06:45, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-25 03:22:50, av: Richard Nyström.Medalj slutet av 1800-talet

Uppladdad: 2012-02-25 03:23:21, av: Richard Nyström.Medalj 1850-tal

Uppladdad: 2012-09-24 09:06:52, av: Richard Nyström.Åtsida - med "Gustav Adolfskrona" 1963

Uppladdad: 2012-09-24 09:07:32, av: Richard Nyström.Frånsida - med "Gustav Adolfskrona" 1963

Uppladdad: 2012-09-24 09:07:57, av: Richard Nyström.Åtsida - med "Gustav Adolfskrona" 1963

Uppladdad: 2012-09-24 09:08:22, av: Richard Nyström.Frånsida - med "Gustav Adolfskrona" 1963

Uppladdad: 2012-09-24 09:08:53, av: Richard Nyström.Kantstämpel

Uppladdad: 2013-02-18 23:16:47, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-10-28 12:42:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-10-28 12:42:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-25 03:44:39, av: Richard Nyström.Etui 1

Uppladdad: 2014-02-25 03:44:57, av: Richard Nyström.Etui 2

Uppladdad: 2014-02-25 03:45:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-23 00:01:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-23 00:01:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-23 00:01:59, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2015-05-07 00:52:26, av: Richard Nyström.Åtsida - dansk montering

Uppladdad: 2015-05-07 00:52:51, av: Richard Nyström.Frånsida - dansk montering

Uppladdad: 2015-05-08 21:56:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-08 21:56:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-28 21:14:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-28 21:14:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-01-31 11:24:13, av: Richard Nyström.Med gängad krona - 1850-tal

Uppladdad: 2017-07-25 00:00:33, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-07-25 00:00:45, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-09-29 21:24:40, av: Richard Nyström.Etuibild - vitt etui

Uppladdad: 2019-07-23 09:55:29, av: Richard Nyström.Ur Nordisk Familjebok

Kommentarer: