I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VD:sBMM (guld): H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop - Enskilt minnestecken i guld   Sverige

Instiftad år: 2010 Valör: Guld
Ytterligare information:
H.M. Konungen instiftade i hovprotokoll den 8 juni 2010 en minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessans Victoria och Herr Daniel Westlings bröllop den 19 juni 2010.

Utdelad i silver till alla, utom generalmajor Håkan Pettersson som ansvarade för förberedelserna för bröllopet och erhöll medaljen i guld.

Håkan Pettersson, född 1947 i Bromma, Stockholms län, är en generalmajor vid Svenska flygvapnet chef för kung Carl XVI Gustafs militära stab. 2004-2007 var han chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

Efter Militärhögskolans högre stabskurs 1980-82 tjänstgjorde han vid Högkvarteret som stabsofficer. Han placerades på Operationsavdelning 5 (OP 5), som blev MUST 1994. 1996 blev han avdelningschef och ställföreträdande chef. 2004 utnämndes han till chef.

Under åren 1983 - 1996 var han överadjutant hos konungen.

2007 förordnades Håkan Pettersson av regeringen att vara chef för Hans Majestät Konungens stab för en period om fem år.[3] Uppdraget som stabschef innebär bland annat att han är chef över kungens tolv adjutanter, men också över kronprinsessan Victorias och prins Carl Philips tolv adjutanter. 2010 ansvarade Petterson för förberedandet och genomförandet av bröllopet mellan kronprinsessan och Daniel Westling.

Källa: Wikipedia


 

Uppladdad: 2014-12-10 05:19:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-12-10 05:24:58, av: Richard Nyström.Generalmajor Håkan Pettersson med hustru. V g se andra minnestecknet från vänster på uniformen.

Kommentarer:
2015-08-28 09:05:16Jonas Arnell
Enligt Hovkalender 2014 uppförd som VD:sBMM (guld).