I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KNO1klmbr: Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen - med briljanter   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Jmf RNOmbr: Kungl. Nordstjärneorden - Riddare - med briljanter (före 1975).

I sällsynta fall förlänades en person med en briljanterad orden. Detta var oftast någon som gjort Konungen eller kungafamiljen något personligt.

Detta ordensset med briljanter tilldelades upptäcktsresanden Fil Dr Sven Hedin - "Kommendör av första klass av Nordstjärneorden med briljanter" - den 16 januari 1909. Hedin tilldelades åratal senare Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden.

Sven Anders Hedin, född 19 februari 1865 i Stockholm, död 26 november 1952 i Stockholm, var en svensk upptäcktsresande, författare och ledamot av Svenska Akademien.

Hans betydelsefulla upptäcktsresor i Centralasien gjorde honom till dåtidens kanske mest berömde svensk. År 1902 blev han den siste i Sverige att adlas. År 1905 valdes han in som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, 1909 i Krigsvetenskapsakademien, 1910 i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund och 1922 i Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala samt blev 1940 hedersledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. 1913 blev han ledamot av Svenska Akademien.

Under tre långa expeditioner mellan 1893 och 1909 kartlade Hedin stora landområden i Tibet och övriga Centralasien, som dessförinnan varit vita fläckar på kartan, samt löste gåtan med Lop Nor-sjön. Bara i Tibet kartlade han 170 000 kvadratkilometer. Trots att de metoder han använde för att beräkna avstånd var primitiva, och till största delen bestod i att räkna antalet steg som kamelen han red på tog, så har hans kartor senare visat sig innehålla endast mindre fel.

Hedin var en stark Tysklandsvän och såg med misstro på Ryssland. Han stödde Tyskland i första världskriget och vek sedan aldrig från sin linje, trots de skiftande politiska omständigheterna i Tyskland. Hedins stöd för Hitler och Nazityskland gjorde honom kontroversiell.

Det berömda borggårdstalet 1914 var skrivet av Hedin samt officeren och krigshistorikern Carl Bennedich.

Hedin gifte sig aldrig och var barnlös.Källa: Wikipedia


 

Uppladdad: 2014-01-02 17:36:54, av: Ulf Persson.Sven Hedin när han samtidigt bär tre olika grader av Kungl. Nordstjärneorden

Uppladdad: 2013-12-22 18:20:19, av: Richard Nyström.Ordensset

Uppladdad: 2014-01-02 21:48:23, av: Richard Nyström.Sven Hedins svenska ordnar.

Uppladdad: 2015-07-14 11:16:34, av: Richard Nyström.Kopia av fil.dr Sven Hedins kraschan för kommendör, 1 kl., med briljanter av Nordstjärneorden

Kommentarer:
2015-07-14 11:10:41Richard Nyström
Bild uppladdad. Ref: http://www.europeana.eu

Kopia av fil.dr Sven Hedins riddarkors med briljanter, Nordstjärneorden, Sverige.

Description:
Malteserkors av guld, på korsarmarna en större och tolv mindre similistenar, kulor med en sten på spetsarna. Mellan korsarmarna öppna kronor, besatta med tio mindre stenar. Blåemaljerad välvd medaljong med guldtext: "NESCIT OCCASUM", i mitten femuddig stjärna besatt med ursprungligen sex stenar, en saknas. Runt medaljongen ring med sjutton stenar. Mellan den övre korsarmens spetsar en kunglig krona, fast ring vid äpplet, besatt med 38 större stenar, samtliga stenar med a jour fattning. Pa bandringen stämplar: 18 K, tre kronor, S:t Erik, CFC, C 9 (C F Carlman, Stockholm 1953).
Creator:
C F Carlman (Tillverkare, , Säker)
Contributor:
Sven Hedin (Tidigare ägare); Märta Wetterlind (Givare)
Date of creation:
1953
Type:
Kopia Nordstjärneorden riddarkors briljanter; ordenstecken riddarkors
Format:
Bredd: 40 mm; Höjd: 70 mm; Vikt: 14 g
Subject:
Ordenstecken (Utmärkelsetecken, Ordnar)
Identifier:
(Inv. nr. 514); 37134
Data provider:
Livrustkammaren
Provider:
AthenaPlus
Providing country:
Sweden
2014-01-05 06:09:19Richard Nyström
SVEN HEDINS UTMÄRKELSER ENL. WIKIPEDIA:

Sverige:

Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden
Kommendör av första klass av Nordstjärneorden med briljanter (16 januari 1909)
Riddare av Nordstjärneorden med briljanter
Riddare av Vasaorden
Riddare av Johanniterorden i Sverige (efter 1920 i och med ordens grundande i Sverige, för det Preussiska Johanniterorden)

Akademier:

Ledamot av Svenska Akademien.
Ledamot av Vetenskapsakademien
Ledamot av Krigsvetenskapsakademien
Ledamot av Vetenskaps-Societeten i Uppsala
Ledamot av Fysiografiska Sällskapet i Lund
Hedersledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg
Vitterhetsakademiens guldmedalj

Utländska:

Storkors av Bulgariska Civilförtjänstorden
Storkors av Finlands Vita Ros' orden
Japanska Heliga skattens orden av första klassen
Kinesiska Jadeorden av första klassen med briljanter
Persiska Lejon- och solorden av första klassen
Storkors av Tyska örnens orden
Storkors av Österrike-Ungerska Franz Josephsorden
Kommendör av första graden av Danska Dannebrogsorden
Storofficer av Italienska Kronorden
Riddare av andra klassen av Preussiska Kronorden med kraschan
Kommendör av Storbritanniska Indian Empire-orden
Riddare av andra klassen av Ryska Sankt Annas orden
Turkiska Meschidie-orden av fjärde klass
Emiratet Bokharas Bokharasorden av andra klass.
Guldmedalj av geografiska och andra sällskap i London, Paris, Berlin, Tokyo, New York, Philadelphia, S:t Petersburg, Rom m. m.
2014-01-02 17:38:14Ulf Persson
Sven Hedin är även från ordenshistorisk en mycket intressant person.
Sven Hedin blev redan 1891, nyss fyllda 26 år Riddare av Vasaorden, en av de yngsta mottagarna av denna orden. Men mera intressant är naturligtvis hans innehav av Nordstjärnan i olika grader.
Han förlänades 1897 Nordstjärneordens riddartecken efter sin första expedition till Asien. 1901 när han fortfarande var ute på sin andra Asien expedition förlänades han med det briljanterade riddartecknet. Redan året därpå, 1902, vid hemkomsten av den andra expeditionen blev han kommendör av Nordstjärnan av första klassen med kraschanen briljanterad. (Ref Löfström Sveriges Riddarordnar). Hedin adlades 1904 och 1909 mottog han Storkorset av Nordstjärnan.
De briljanterade ordenstecknen hade en särställning dels skulle innehavaren bära de lägre graderna aven om en högre tilldelades dels var ordenstecknen personlig egendom och behövde inte återsändas till Konungen vid innehavarens frånfälle. De briljanterade ordenstecknen var mycket värdefulla och testameterades ofta till släktingar, vilka då och då utnyttjade briljanterna i ordnarna för att omarbeta till andra smycken. Så verkar ha skett även med Hedins ordnar och de som nu finns sägs vara kopior.