I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FRASM: Försvarets radioanstalts (FRA) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2010 Valör: Silver
Ytterligare information:
Åtsida:

FRA:s vapen med omskrift "FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER".

Frånsida:

Slät med tunn stiliserad krans i omkretsen.

Krans i silver på släpspännet.

Tillverkare: Sporrong.

---

FRA (Försvarets radioanstalt) är en civil myndighet med huvudkontor på Lovön, strax utanför Stockholm.
FRA:s verksamhet bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen.
Det sker dels genom att vi ger våra uppdragsgivare unik information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik, dels genom vårt arbete med att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.


 

Uppladdad: 2014-01-30 03:47:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-30 03:47:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-30 03:48:04, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-01-30 03:48:29, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2014-01-30 06:59:23, av: Richard Nyström.Släpspänne med krans

Uppladdad: 2014-01-30 04:09:34, av: Richard Nyström.FRA - vapen

Kommentarer: