I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SOKrgK2kl: Kungl Svärdsordens krigskors i silver   Sverige

Instiftad år: 1952 Valör: Silver
Ytterligare information:
Krigskorset av första, andra och tredje klassen, SOKrgK1kl/2kl/3kl. Krönt kors av guld/silver/brons i Svärdsordens bröstband med ett uppåtriktat svärd av guld/silver/brons på bandet. Förslag 1952.

Ref: Utmärkelsetecken på militära uniformer, Christian Braunstein MBE, Skrift nr 12. Statens Försvarshistoriska Museer. Sid. 32. 2007.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-10-02 08:53:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-26 20:52:54, av: Richard Nyström.Skiss

Uppladdad: 2015-01-26 20:53:19, av: Richard Nyström.Skiss

Kommentarer: