I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmsp(Irak): BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - IRAK   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
BANDSPÄNNE = IRAK

Det svenska bidraget i Irak utgörs av en styrka om cirka 70 personer med uppgift att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning. Styrkan ska, om behov uppstår, kunna förstärkas tillfälligt av en styrka bestående av högst 120 personer.


_____________________

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vid denna tid hade NATO:s medalj ännu inte instiftats.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

HKV 2012-03-16 16 991.55015 Bilaga 1 FMintBM:

"Till varje medalj åtföljer ett löstagbart bandspänne i oxiderad brons med inskription av insatsområdets namn/land. Exempel: ”KOSOVO”. Bandspännet fästs i nedre delen av medaljbandet."


 

Uppladdad: 2018-10-18 23:09:11, av: Richard Nyström.Bandspänne "IRAK"

Uppladdad: 2019-07-17 15:42:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2018-10-19 17:05:24Richard Nyström
Tack för hjälpen!
2018-10-19 11:02:10Peder Peterson
Årtalet råkade vara inskrivet i fel ruta. Kag ändrade det samt satte valören korrekt.
2018-10-19 10:12:32Richard Nyström
1991 är inskrivet men tekniskt fel gör att "?" syns i st.
2018-10-19 08:58:11Mikael Sundbom
Denna medalj torde ha samma instiftande år som alla andra FMintBM 1991.
Eller är det bandspännet du vill visa och inte själva medaljen?