I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvPIntGM: Rikspolischefens medalj i guld - I fredens tjänst   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Guld
Ytterligare information:
Guldmedaljen utdelas för utomordentligt personligt mod, för upprepat stort mod. För förtjänstfull ledning av personal under svåra förhållanden eller vid dödsfall i tjänsten.

Den har ännu (maj 2008) aldrig delats ut.

Produktion: Edmunds Ordensateljé, Stockholm.


 

Uppladdad: 2007-09-04 22:40:07, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: