I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMiq18mkedja: Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedja   Sverige

Instiftad år: 1785 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter: 56mm (18:e storleken). Den största kungliga medaljen i Sverige. Utdelas av regeringen. Tillverkas nu av Svenska Medalj AB i Eskilstuna. Från till 2012 tillverkades den av Myntverket AB i samma stad. Senast utdelad till Jan Eliasson, diplomat och FN-tjänsteman.

Illis quorum meruere labores (bärs i länk om halsen.).

Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Inskriptionen är ett citat ur den romerske skalden Sextus Propertius bok Elegier. Illis quorum används för att belöna insatser för kulturella, vetenskap- liga och andra allmännyttiga ändamål. Det skall vara personliga insatser på riksplanet. Vad någon gör på grund av en offentlig anställning eller ett offentligt uppdrag belönas – i konsekvens med vad som sägs i den proposition som föregick 1975 års reform (prop. 1973:91 s. 26) – inte med Illis quorum.

För insatser som har anknytning till en anställning eller ett uppdrag bör denna medalj komma i fråga bara om insatserna är synnerligen förtjänstfulla och överträffar vad som kan förväntas inom ramen för en mycket väl skött an- ställning eller ett mycket väl utfört uppdrag.

Medaljen finns i guld av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken.

Länge delades Illis quorum inte ut till andra än svenska medborgare. I linje med den internationalisering som präglat samhällsutvecklingen under senare år kan medaljen numera komma i fråga också för utländska medborgare som gör personliga insatser av synnerlig betydelse för Sverige, för svenska intressen eller för Sveriges förbindelser med andra länder.

Ett riktmärke bör då vara att insatserna skall nå upp till den nivå som krävs för en medalj av tolfte storleken.
Det antal personer som får Illis quorum under ett år är i genomsnitt, efter 1975 års reform, cirka sju.

(Ur Statsrådsberedningens pm SB PM 2006:1)

Tillägg:

Cornelius Alexander Siöcrona, landshövding (1906)
Axel Gabriel Johan Svedelius, landshövding (1909)


 

Uppladdad: 2011-05-22 02:35:53, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-22 02:36:08, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-01 20:05:27, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-01 20:05:50, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-01 20:06:36, av: Richard Nyström.Omonterad silverkopia - åtsida

Uppladdad: 2011-06-01 20:08:06, av: Richard Nyström.Omonterad silverkopia - frånsida

Uppladdad: 2011-06-12 14:22:18, av: Richard Nyström.Åtsida - nuvarande utseende. OBS omonterat exemplar

Uppladdad: 2011-06-12 14:22:47, av: Richard Nyström.Frånsida - nuvarande utseende. OBS omonterat exemplar

Uppladdad: 2011-07-09 15:35:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-09 15:36:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-21 02:03:17, av: Richard Nyström.Åtsida - silverkopia, avslag

Uppladdad: 2011-10-21 02:04:03, av: Richard Nyström.Frånsida - silverkopia, avslag

Uppladdad: 2012-03-03 11:55:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-03 11:55:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-04-22 11:32:31, av: Richard Nyström.Denna medalj tilldelades framlidne Prins Bertil

Uppladdad: 2012-07-05 21:52:21, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2012-07-05 21:52:54, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2012-09-20 19:03:27, av: Richard Nyström.Åtsida - Smålands Museum

Uppladdad: 2012-09-20 19:04:03, av: Richard Nyström.Frånsida - Smålands Museum

Uppladdad: 2014-01-26 22:08:07, av: Richard Nyström.Medaljstamp till 18:e storleken

Uppladdad: 2014-02-28 01:23:44, av: Richard Nyström.Hantverksmässig tillverkning av medalj och kedja vid Myntverket år 2011.

Uppladdad: 2015-08-20 00:35:58, av: Richard Nyström.F. talmannen Birgitta Dahl erhöll Illis quorum i 18:e storleken år 2003.

Uppladdad: 2016-01-03 00:07:54, av: Richard Nyström.Operasångerskan Birgit Nilsson 1918-2005, tilldelades Illis quorum år 1981 i 18:e storleken

Uppladdad: 2016-01-03 00:09:52, av: Richard Nyström.Birgit Nilssons medalj

Uppladdad: 2016-07-07 01:02:08, av: Richard Nyström.Måttjämförelse med enkrona

Uppladdad: 2017-06-05 21:18:59, av: Richard Nyström.Åtsida - Smålands Museum

Uppladdad: 2018-06-11 22:26:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-11 22:26:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-06-11 22:32:14, av: Richard Nyström.storleksjämförelse

Uppladdad: 2018-10-23 20:57:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-23 20:57:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-10-23 20:58:20, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: