I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMSaudi: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SAUDIARABIEN 1991   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
FMintBMSaudi (med palm i guld för insats i Saudiarabien 1991), Svenska fältsjukhuset. Kuwait ska ävan ha ingått i insatsen,

Saudiarabien/Kuwait SA01 var det svenska truppinsatsen i Saudiarabien i samband med Kuwaitkriget. Sverige bidrog med ett fältsjukhus omfattande 525 personer och var verksamt i området februari 1991 till mars 1991. Förbandets mandat styrdes under FN-resolution 678 (1990).[Wikiwand].

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22.


 

Uppladdad: 2015-09-18 23:04:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-18 23:05:47, av: Richard Nyström.Förstoring

Uppladdad: 2015-09-18 23:06:08, av: Richard Nyström.Etuibild - åtsida

Uppladdad: 2015-09-18 23:06:36, av: Richard Nyström.Släpspänne med palm

Kommentarer: