I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NyaSvM: Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige 1638-1938   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Silver
Ytterligare information:
(Ref 16/38 i hovprotokollet).

"SUECIAE NOVAE IN MEMORIAM 1638-1938"

Delaware-jubileet 1938.

(RN)


 

Uppladdad: 2011-06-05 03:26:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-05 03:26:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-18 08:53:29, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2013-06-29 13:02:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-29 13:02:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-02 22:32:39, av: Richard Nyström.Firandet 1938 med USA-besök av prins Bertil

Uppladdad: 2014-03-14 00:44:07, av: Richard Nyström.Åtsida - närbild

Uppladdad: 2014-03-14 00:44:37, av: Richard Nyström.Frånsida - närbild

Uppladdad: 2014-03-25 00:43:11, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-08-20 02:11:13, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2016-11-02 21:52:31, av: Richard Nyström.grupp miniatyrer

Uppladdad: 2016-11-02 22:28:25, av: Richard Nyström.Åtsida - jubileums-tvåkrona

Uppladdad: 2016-11-02 22:28:48, av: Richard Nyström.Frånsida - jubileums-tvåkrona

Uppladdad: 2017-01-22 14:04:08, av: Richard Nyström.Förstadagskuvert

Uppladdad: 2017-06-24 13:54:51, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-06-24 13:55:16, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-04-26 16:18:02, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2013-04-26 16:18:19, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Kommentarer: