I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMmf12: Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 12:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Guld
Ytterligare information:
För medborgerlig förtjänst

Efter 1975 års reform har denna medalj delats ut ett fåtal gånger och då med motiveringar och i sammanhang som knappast skiljer sig från vad som är utmärkande för Illis quorum. Senast delades den ut år 1988. Den finns i guld av samma storlekar som Illis quorum och dessutom i silver av åttonde storleken.

(Ur Statsrådsberedningens pm SB PM 2006:1)

Beträffande medaljen med Karl XIV Johans porträtt nedan, hade regeringsmedaljerna fram till Oskar I högblått band om de inte hade kedja. Regeringsmedaljerna från Gustav III tom Karl XIII var ej bärbara, utan skulle "förvaras".


 

Uppladdad: 2011-06-12 18:48:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 18:48:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-18 23:46:56, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad silverkopia

Uppladdad: 2011-06-18 23:47:21, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad silverkopia

Uppladdad: 2011-07-12 00:47:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-12 00:47:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-09-10 01:51:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-09-10 01:51:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: