I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(UNIFIL 3): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 2007 (3)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
DIAMANTGRAVERAD FRÅNSIDA. LIBANON / UNIFIL 1992

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) skapades av FN, med antagandet av säkerhetsrådets resolution 425 och 426 den 19 mars 1978, för att säkerställa Israels tillbakadragande från Libanon som Israel hade invaderat fem dagar tidigare, återställa internationell fred och säkerhet och hjälpa Libanons regering att återställa dess myndigheter i området.[1]

De första UNIFIL-trupperna stationerades i området den 23 mars 1978; dessa trupper omfördelades från andra FN:s fredsbevarande operationer i området (det vill säga United Nations Emergency Force och United Nations Disengagement Observer Force Zone).[1]

Under ockupationen var UNIFIL:s funktion främst att ge humanitärt bistånd.[2]

UNIFIL:s mandat förnyas genom FN:s säkerhetsråd årligen. Nuvarande mandat löper ut den 31 augusti 2014.[3]

Svenska bidrag

Sveriges bidrag bestod till en början av ett sjukhuskompani men övergick till en underhållsbataljon vari det tidigare sjukhuskompaniet kom att bli en del av.

Sjukhuskompaniet grupperade på Camp Silvia medan underhållsbataljonen grupperade på Camp Carl-Gustaf i Naquora. Bataljonens ingenjörskompani grupperade dock på Camp Nordic Star i Jwayya.

Sverige bidrog med följande förband. (WIKIWAND).

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2016-06-01 22:57:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: