I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RCXIII:sO: Kungl. Carl XIII:s orden - Riddare   Sverige

Instiftad år: 1811 Valör: Guld
Ytterligare information:
Bärs som halskors och kraschan.

Carl XIII:s orden instiftades 27 februari 1811 av konung Carl XIII och var avsedd att tilldelas frimurare av 11 graden, sk. innehavare av rubinkorset vilket infördes 1777, senare benämnda riddare och kommendörer med röda korset, vilket är den interna beteckningen på den frimureriska graddekorationen samt på riddarna av Carl XIII:s orden, med viss modifiering numera (sedan ca 1950), innebärande att eftersom ordens högsta ämbetsmäns antal vuxit så och dessa måste vara riddare och kommendörer är beteckningen inte längre synonym med riddare av Carl XIII:s orden. De överskjutande antalet ämbetsmän är endast innehavare av den interna graddekorationen. Riddarnas antal var från början begränsat till 27 st. värdsliga samt 3 andliga och 7 utländska rum. Numera ( sedan 1932 ) räknar orden 30 värdsliga rum, andliga samt utländska är oförändrade.

Bröstkorset tillkom först 1822.

Riddarna bär sedan 1822 en ordensdräkt, vid särskilt högtidliga tillfällen. Sedan ordensdräkterna för de övriga kungliga ordnarna avskaffades, i samband med Oscar I:s kröning 1844, är denna den enda svenska ordensdräkt vilken fortfarande är i bruk.
Orden är sedan Kungl. maj:ts ordenskungörelse 1974, vilken innebar att svenska medborgare inte längre tilldelades vare sig Serafimer- Svärds- Nordstjärne- eller Vasaordnarna, den enda kungliga riddarorden vilken förlänas svenska medborgare. Orden tilldelas endast svenska och utländska frimurare av evangelisk konfession och en ordinarie riddare skall minst vara 36 år gammal.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum


 

Uppladdad: 2007-09-04 21:36:19, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-03-10 04:21:49, av: PeO Sandberg.Bröststjärna/Kraschan

Uppladdad: 2011-06-04 21:44:19, av: Richard Nyström.Nuvarande utförande - åtsida

Uppladdad: 2011-06-04 21:45:08, av: Richard Nyström.Nuvarande utförande -frånsida

Uppladdad: 2012-02-28 10:20:28, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-03-01 15:23:09, av: Richard Nyström.Kung Karl XIII iförd stormästardräkt. Oljemålning av C. F. von Breda 1814.

Uppladdad: 2013-02-18 22:54:59, av: Richard Nyström.Miniatyr - i mitten

Uppladdad: 2015-08-03 02:09:49, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida/frånsida

Uppladdad: 2017-09-30 22:58:35, av: Richard Nyström.OSCAR II (1829-1907) i frimurarskrud, målat 1896 av konstnären Axel Ljungstedt(1859-1933).

Uppladdad: 2019-09-22 14:22:30, av: Richard Nyström.Okänd

Uppladdad: 2019-09-24 12:54:27, av: Richard Nyström.Artikel

Kommentarer: