I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMmf8: Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Silver
Ytterligare information:
Denna medalj i silver har vid minst ett tillfälle delats ut att bäras i kedja (Post- och Inrikes Tidningar s. 2, 1860-07-07) med Karl XV:s porträtt.


 

Uppladdad: 2011-06-12 18:33:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 18:33:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:54:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:54:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-13 00:09:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-13 00:10:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-15 18:34:57, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-07-15 18:35:40, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-08-11 00:14:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-11 00:14:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-09-27 17:24:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-09-27 17:24:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-05-02 23:21:54, av: Richard Nyström.Åsida

Uppladdad: 2013-05-02 23:22:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-11 05:23:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-11 05:23:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-09 00:04:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-09 00:04:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-09-27 21:35:19, av: Richard Nyström.Åtsida - 1860, Hildebrand 33

Uppladdad: 2014-09-27 21:35:53, av: Richard Nyström.Frånsida - 1860, Hildebrand 33

Uppladdad: 2015-05-08 22:32:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-08 22:33:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-09 23:58:50, av: Richard Nyström.Åtsida - Oskar II äldre porträtt

Uppladdad: 2015-09-09 23:59:32, av: Richard Nyström.Frånsida - Oskar II äldre porträtt

Uppladdad: 2016-04-09 01:30:02, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2016-04-09 01:30:29, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2016-10-04 21:23:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-04 21:23:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-11-29 18:34:43, av: Richard Nyström.Åtsida - inskription av namn med diamantgravyr

Uppladdad: 2016-11-29 18:35:12, av: Richard Nyström.Frånsida - inskription av namn med diamantgravyr

Uppladdad: 2017-06-24 13:33:17, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-06-25 22:19:33, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-06-25 22:24:26, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-07-27 00:58:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-27 00:58:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-29 22:01:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-29 22:01:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-01-28 22:04:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-28 22:04:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-10-24 21:10:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-24 21:11:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-16 00:09:19, av: Richard Nyström.Åtsida - brosch

Uppladdad: 2019-06-16 00:09:32, av: Richard Nyström.Åtsida - brosch

Uppladdad: 2019-06-17 20:57:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-17 20:57:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-11 21:08:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-11 21:08:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-17 16:31:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-17 16:31:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: