I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KNO1kl: Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen (utlänningar efter 1975)   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Nordstjärneorden hade och har i likhet med Svärds- och Vasaordnarna graderna Kommendör och Kommendör av 1 kl. KNO 1 kl bär förutom orden om halsen en krachan.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum


 

Uppladdad: 2014-03-23 18:06:33, av: Richard Nyström.Halskors

Uppladdad: 2014-01-26 21:35:09, av: Richard Nyström.KNO1kl buren om halsen

Uppladdad: 2015-09-04 00:09:52, av: Richard Nyström.Finländsk vetenskapsman vid akademisk högtidssammankomst.

Uppladdad: 2011-11-07 04:32:57, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-11-17 21:04:26, av: Richard Nyström.Herr

Uppladdad: 2011-11-17 21:04:48, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-11-17 21:05:12, av: Richard Nyström.Dam

Uppladdad: 2011-11-17 21:06:02, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-04-15 12:40:16, av: Richard Nyström.Översikt - Nordstärneordens olika tecken efter 1975

Uppladdad: 2012-06-13 19:07:21, av: Richard Nyström.Bouton-förteckning

Uppladdad: 2012-11-22 23:39:55, av: Richard Nyström.Inför statsbesök

Uppladdad: 2014-01-26 21:22:02, av: Richard Nyström.Kommendörskors

Uppladdad: 2014-01-26 21:35:29, av: Richard Nyström.Kommendörskors

Uppladdad: 2015-06-23 20:22:35, av: Richard Nyström.Set

Uppladdad: 2015-06-23 20:23:06, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2012-06-13 19:11:59Richard Nyström
Du har rätt! Det råkade bli en dubblering på kommendör 1 och kommendör. Har laddat upp en auktoritativ förteckning med bouton för alla grader. Mvh RN
2012-06-06 22:07:55Elias Sonnek
Bilderna visar bouton för KNO. Bouton för KNO 1 kl har ett tvärband ("vinge") av silver och ett av guld.
2007-10-13 18:01:47Ulf Persson
Nordstjärneorden hade och har i likhet med Svärds- och Vasaordnarna graderna Kommendör och Kommendör av 1 kl. KNO 1 kl bär förutom orden om halsen en krachan