I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(2): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA / UNMIL 2005 (2)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
EGEN FRÅNSIDA = LIBERIA II / UNMIL 2005.

Svenska insatsen i Liberia utgjorde svenska försvarsmaktens bidrag till den fredsbevarandestyrkan UNMIL i Liberia mellan februari 2004 till september 2006.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2015-09-19 12:49:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-19 12:49:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-19 12:49:42, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2015-09-19 12:50:04, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Kommentarer: