I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmsp(ISAF 7): BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF (7)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Koppar
Ytterligare information:
BANDSPÄNNE = AFGHANISTAN

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vid denna tid hade NATO:s medalj ännu inte instiftats.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

HKV 2012-03-16 16 991.55015 Bilaga 1 FMintBM:

"Till varje medalj åtföljer ett löstagbart bandspänne i oxiderad brons med in-skription av insatsområdets namn/land. Exempel: ”KOSOVO”. Bandspännet fästs i nedre delen av medaljbandet."


 

Uppladdad: 2015-09-19 01:46:25, av: Richard Nyström.Åtsida och band med tilläggstecken

Uppladdad: 2016-12-29 19:06:39, av: Richard Nyström.Medaljutdelning

Uppladdad: 2017-03-18 21:13:45, av: Richard Nyström.Vid utdelning

Kommentarer:
2018-08-24 10:57:09Mikael Sundbom
Varför är det något brunt streck på släpspännet? Släpspännet torde ju vara blått precis som alla andra släpspännen.