I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN I (inoff.)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
BOSNISK LILJA = inofficiellt tillägg använt av BA02.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2016-06-09 21:20:49, av: Richard Nyström.Åtsida - OBS! montage

Uppladdad: 2015-09-19 20:41:57, av: Richard Nyström.Åtsida - OBS! montage

Uppladdad: 2016-06-03 23:29:30, av: Richard Nyström.Symboltecken

Uppladdad: 2016-06-03 23:32:51, av: Richard Nyström.symboltecken

Uppladdad: 2019-09-13 23:02:32, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2015-10-15 22:58:53Richard Nyström
Medaljen har bärandetillstånd. Själva tecknet är inofficiellt. Har själv inte sett den i verkligheten, bara ett hemsnickrat diagram. Men inom juridiken finns det något som kallas "sedvanerätt" som innebär en förskjutning över tiden som accepteras genom att ingen har bråkat. Vidare kan flera personer samtidigt har gjort bruk av detta tecken så att det blivit accepterat eller halvtillåtet sas bakvägen. Även de officiella tecknena och bandspännena avviker mellan varandra beroende på vem som har tillverkat eller monterat sådana på medaljen.
Medaljer är ingen exakt vetenskap som fysik och inte heller någon exakt och tvingande juridik. Bärandeordning och vad därtill hör är mera en moralisk uppmaning/uppförandekod och mindre av ett kategoriskt förbud som sådant. Det finns hur mycket konstigheter som helst.
2015-10-14 12:04:44Mikael Sundbom
Om nu detta inte har bärandetillstånd så borde väll inte detta tilläggstecken vara med på denna platsen.