I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kon:sGM12mkedja: H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i länk om halsen   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Guld
Ytterligare information:
Bärs i länk om halsen. Diameter 43 mm.

Tillverkad fram t o m 2011 av nu nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Fr o m 2013 tillverkades medaljen hos Svenska Medalj AB i Eskilstuna. Montering skedde hos Kungl. Ordensjuvelerare Lars Kjellander i Stockholm t o m 2015. Ny frånsida med lagerblad tillkom år 2015, förut var frånsidan slät.

MEDALJÖRER

Henry Allard, föutvarande talman (1980)
Ingemund Bengtsson, talman (1988)
Carl Bildt, förutvarande statsminister (2003)
Birgitta Blom, hovrättspresident (1992)
Gunnar Brodin, riksmarskalk (2000)
Ingvar Carlsson, förutvarande statsminister (1996)
Ingemar Eliasson, riksmarskalk (2010)
Thorbjörn Fälldin, förutvarande statsminister (1986)
Torkel Gregow, f.d. justitieråd (2004)
Bengt Gustafsson, överbefälhavare, general (1992)
Bengt Hamdahl, f.d. regeringsråd (1991)
K G Hammar, ärkebiskop emeritus (2006)
Sten Heckscher, f.d. justitieråd (2011)
Johan Hederstedt, förutvarande överbefälhavare, general (2005)
Gunnar Helén, landshövding (1984)
Johan Hirschfeldt, hovrättspresident (2003)
Carl Holmberg, justitieråd (1986)
Bengt Hult, justitieråd (1984)
Anders Knutsson, justitieråd (1995)
Gunnar Lagergren, riksmarskalk (1979)
Rune Lavin, regeringsråd (2009)
Lennart Ljung, överbefälhavare, general (1986)
Mats Melin, justitieråd (2012)
Johan Munck, ordförande i Högsta domstolen, justitieråd
Göran Persson, förutvarande statsminister (2009)
Hans Ragnemalm, f.d. regeringsråd (2008)
Sten Rudholm, riksmarskalk (1986)
Magnus Sjöberg, regeringsråd (1993)
Per Sköld, riksmarskalk (1991)
Olof Sundby, ärkebiskop (1978)
Alf Svensson, f.d. partiledare, statsråd och riksdagsledamot (2007)
Bo Svensson, f.d. justitieråd (2007)
Björn von Sydow, förutvarande riksdagens talman (2007)
Stig Synnergren, överbefälhavare, general (1978)
Håkan Syrén, general (2009)
Ingegerd Troedsson, förutvarande riksdagens talman (2004)
Alice Trolle-Wachtmeister, statsfru, grevinna (1990)
Anders Wejryd, ärkebiskop (2014)
Gunnar Weman, ärkebiskop (1997)
Bertil Werkström, ärkebiskop (1991)
Fredrik Wersäll, hovrättspresident (2013)
Owe Wictorin, överbefälhavare (2000)


 

Uppladdad: 2014-05-09 23:46:07, av: Richard Nyström.Medalj med kedja tillverkad av Svenska Medalj AB i Eskistuna, 2014.

Uppladdad: 2014-02-02 21:25:24, av: Richard Nyström.Åtsida - medalj tilldelad f. ÖB Lennart Ljung (1921-1990).

Uppladdad: 2013-02-09 21:45:33, av: Richard Nyström.Medaljen under beredning i Kungl. Ordensjuvelerarens ateljé inför utdelning på Slottet.

Uppladdad: 2015-07-19 23:35:53, av: Richard Nyström.Fd Statsfru, Överhovmästarinna Alice Trolle-Wachtmeister

Uppladdad: 2015-09-04 00:27:14, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2016-06-03 18:07:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-03 18:08:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-10 15:00:12, av: Richard Nyström.
Kommentarer: