I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - TCHAD / MINURCAT 2009   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
Den 15 mars 2009 övertog Minurcat det operativa ansvaret i Tchad och Centralafrikanska republiken från Eufor, ett uppdrag som sträckte sig fram till den 31 december 2010. Det svenska deltagandet avslutades sommaren 2009.
.........

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2015-09-22 23:25:27, av: Richard Nyström.Åtsidor - se medaljen till höger

Kommentarer: