I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

IVAGM: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens medalj   Sverige

Instiftad år: 1921 Valör: Guld
Ytterligare information:
Guldmedaljen (av normalstorlek - diameter 45 mm) är dels bärbart och dels utdelad i jetongform (nedan).

Medaljen har två ändamål. Den utdelas dels för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält för förtjänstfullt arbete med tillämpning och vidareutveckling av kunskap och teknik, dels för förtjänstfulla administrativa och organisatoriska insatser till stöd för forskning och utveckling inom akademiens verksamhetsfält.

För det första ändamålet belönas en betydelsefull uppfinning, forskningsinsats, industriutveckling eller liknande. För det andra ändamålet utdelas medaljen för att identifiera och uppmärksamma de ofta avgörande kunskaps-, teknik-, administrations- och organisationsinsatser som görs inom projekt, forsknings- och utvecklingsprogram.

Guldmedaljen utdelas i högst tre exemplar per år, varav högst två för det första ändamålet och högst en för det andra ändamålet. Guldmedaljens andra ändamål ersätter Guldplaketten fr.o.m. 2002 års utmärkelser.

Medaljstorlek 45 mm diameter, försedd med kunglig krona. Inskription: ”För framstående gärning”. Bärs runt halsen i grönt (Hesselgren BG 18-12-20), 4 cm brett band med IVA-monogrammet i kvadratiska blå fält (Hesselgren RB 18-16-25). Utförd av Erik Lindberg och Sigurd Persson.

Jetongen nedan ges "FÖR FRAMSTÅENDE TEKNISKT ARBETE".


 

Uppladdad: 2011-06-18 19:00:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-19 00:37:19, av: Jonas Arnell.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-05 13:19:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-01-22 13:57:03, av: Richard Nyström.Åtsida - 45mm, 23k guld, vikt 71g

Uppladdad: 2017-01-22 13:57:31, av: Richard Nyström.Frånsida - 45mm, 23k guld, vikt 71g

Uppladdad: 2017-01-22 13:58:11, av: Richard Nyström.Etuibild A

Uppladdad: 2017-01-22 13:58:40, av: Richard Nyström.Etuibild B

Uppladdad: 2012-11-22 23:22:36, av: Richard Nyström.
Kommentarer: