I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMjfn12: Medaljen För jordbrukets förbättring och nyodling i silver av 12:e storleken med kedja alt. band - Uppodlingsmedaljen   Sverige

Instiftad år: 1762 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljdiameter: 43 mm (12:e storleken).

Åtsida: OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KONUNG, runt porträttrelief.

Frånsida: LÄNDER FRIDSAMT INTAGNE. En man, som plöjer med ett par oxar. Bakom en gärdesgård ses en hage med träd och övre delen av en stuga. I avskärningen; UPODLAD JORD.

Hildebrand II, s. 422 Nr 43.

Utdrag ur Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:2 s. 29. Artikel av Lars O. Lagerqvist:

"5. För jordbrukets förbättring (”Länder fridsamt intagne” – ”Upodlad jord”) 1765. Även utdelad under Gustav IV Adolf, Karl XIII, Karl XIV Johan och Oscar I med dessa kungars profilbilder. Hildebrand II nr 35, 32, 66 och 43 under respektive monark."

Tillägg: viss osäkerhet råder om exakt bärandesätt. Både kedja och band möjliga under epoken. Under utredning. Det kunde också förekomma att en i och för sig bärbar medalj utdelades för att "förvaras" dvs ej bäras.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-09-27 09:31:44, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i silver

Uppladdad: 2012-09-27 09:32:06, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i silver

Kommentarer: