I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMGMmsv: Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld belagt med svärd (1995-2009)   Sverige

Instiftad år: 1995 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen utförs i förgyllt kontrollerat silver och
av kontrollerat silver med 31 mm diameter. Åtsidan
visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt
runt ytterkanten texten ”FÖR BERÖMLIGA INSATSER”.
Frånsidan visar runt ytterkanten en
lagerkrans och är i övrigt blank där den förses
med innehavarens namn och utdelningsår.
Medaljbandet är gult. På medaljbandet anläggs
ett rättuppstående svärd av guld respektive silver
om medaljen tilldelats för personligt mod (§ 8 a i
stadgarna).

Tilldelning av medaljen

Medaljen samt ett diplom tilldelas enskild som
belöning för berömliga insatser vid tjänstgöring
inom Försvarsmakten.
Medaljen tilldelas vid Försvarsmakten anställd
eller tjänstgörande personal.
Utmärkelsen av samma klass kan vid upprepad
förtjänst tilldelas flera gånger.
Utmärkelsen kan tilldelas postumt. I sådant fall
överlämnas medaljen till närmast anhörig.
Envar må lämna förslag om tilldelning av medalj.
Förslag insänds skriftligt tjänstevägen till HKV/
PERS.
Beslut om tilldelning fattas, efter beredning av
HKV/PERS, av Överbefälhavaren i varje enskilt
fall.

Guldmedalj kan tilldelas antingen för (§ 8 a i stadgarna)
• utomordentligt personligt mod vilket räddat människoliv
• upprepade farofyllda insatser för räddande av människoliv eller för (§ 8 b
i stadgarna)
• utomordentlig insats som på ett avgörande sätt gagnat Försvarsmakten
• utomordentliga insatser som gagnat Försvarsmakten.
Silvermedalj kan tilldelas för (§ 8 a i stadgarna)
• farofylld insats för räddande av människoliv eller för (§ 8 b i stadgarna)
• utomordentlig insats som gagnat Försvarsmakten.

Utdelning

Utmärkelsen utdelas så snart som möjligt efter det att beslut om tilldelande
fattats.
Utmärkelsen utdelas under högtidliga former.


Bärande av medaljen

”Försvarsmaktens förtjänstmedalj” får bäras till uniform enligt ÖB föreskrifter
om utmärkelsetecken till uniform (FFS 1996:14).
Utmärkelsen bärs i band på vänstra sidan av bröstet (vid eventuell tilldelning
av flera medaljer bärs samtliga) närmast efter eventuella kungliga och regeringsmedaljer
samt ”Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser”.
I stället för medalj får medaljband (släpspänne) bäras. Detta förses med ett
liggande svärd i guld respektive silver om medaljen tilldelats för personligt
mod (§ 8 a i stadgarna).


 

Uppladdad: 2014-05-30 19:02:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-30 19:02:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-01-16 22:57:56, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2019-07-21 20:32:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-01-01 11:49:46Jonas Arnell
DC-3:ans åttamannabesättning tilldelades var och en FMGM den 13 juni 2004 på 52-årsdagen av nedskjutningen (formellt sett ej postumt eftersom besättningen vid beslutet tydligen ännu inte dödförklarats).