I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMiq12: Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1785 Valör: Guld
Ytterligare information:
Illis quorum meruere labores

12:e storleken = 43 mm i diameter.

Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Inskriptionen är ett citat ur den romerske skalden Sextus Propertius bok Elegier. Illis quorum används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Det skall vara personliga insatser på riksplanet. Vad någon gör på grund av en offentlig anställning eller ett offentligt uppdrag belönas – i konsekvens med vad som sägs i den proposition som föregick 1975 års reform (prop. 1973:91 s. 26) – inte med Illis quorum.

För insatser som har anknytning till en anställning eller ett uppdrag bör denna medalj komma i fråga bara om insatserna är synnerligen förtjänstfulla och överträffar vad som kan förväntas inom ramen för en mycket väl skött anställning eller ett mycket väl utfört uppdrag.

Medaljen finns i guld av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken.

Länge delades Illis quorum inte ut till andra än svenska medborgare. I linje med den internationalisering som präglat samhällsutvecklingen under senare år kan medaljen numera komma i fråga också för utländska medborgare som gör personliga insatser av synnerlig betydelse för Sverige, för svenska intressen eller för Sveriges förbindelser med andra länder.

Ett riktmärke bör då vara att insatserna skall nå upp till den nivå som krävs för en medalj av tolfte storleken.
Det antal personer som får Illis quorum under ett år är i genomsnitt, efter 1975 års reform, cirka sju.

(Ur Statsrådsberedningens pm SB PM 2006:1)
______________________________________

Tillägg:
K. A. Wallenberg (1898)
L. Ahlborn (1883)

Illis Quorum i 12:e storleken har en gång utdelats postumt, till industrimannen Holger Crafoord (1908-1982).


 

Uppladdad: 2011-06-14 21:12:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-14 21:13:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-14 21:33:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-14 21:35:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-14 21:40:27, av: Richard Nyström.Medalj med halsband

Uppladdad: 2011-07-15 18:45:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-15 18:45:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-15 18:49:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-15 18:49:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-22 14:41:54, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad silverkopia

Uppladdad: 2011-07-22 14:42:14, av: Richard Nyström.Frånsida - OBS omonterad silverkopia

Uppladdad: 2011-10-11 02:54:27, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2011-10-11 02:54:51, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2011-10-20 02:55:25, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsavslag

Uppladdad: 2011-10-20 02:55:51, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsavslag

Uppladdad: 2013-04-27 19:06:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-27 19:06:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-30 15:29:42, av: Richard Nyström.Författaren Olof Lagercrantz tilldelades medaljen Illis Quorum av tolfte storleken av kulturminister Marita Ulvskog 1996.

Uppladdad: 2013-12-30 15:30:14, av: Richard Nyström.Närbild av ovan

Uppladdad: 2014-01-11 14:27:22, av: Richard Nyström.Evert Taube (1890-1976) tilldelades Illis Quorum år 1960.

Uppladdad: 2014-01-23 16:59:57, av: Richard Nyström.Åtsida - årgång 2013, tillverkade av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Uppladdad: 2014-01-23 17:00:30, av: Richard Nyström.Frånsida - årgång 2013, tillverkade av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Uppladdad: 2014-01-23 17:01:31, av: Richard Nyström.Etuibild, åtsida - årgång 2013, tillverkade av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Uppladdad: 2014-01-23 17:01:56, av: Richard Nyström.Etuibild, frånsida - årgång 2013, tillverkade av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Uppladdad: 2012-07-05 21:40:06, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2012-07-05 21:40:34, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad i brons

Uppladdad: 2014-03-28 15:15:48, av: Richard Nyström.Lea Ahlborn (1826-1897) mynt- och medaljgravör. Första kvinnan i statlig tjänst i Sverige. Illis Quorum om halsen, samt Litteris et Artibus på bröstet samt annan medalj.

Uppladdad: 2015-08-20 00:44:19, av: Richard Nyström.Regeringen tilldelade Lennart Johansson (hedersordförande i Svenska Fotbollförbundet, ordförande i UEFA, vice ordförande i FIFA) medaljen för hans mångåriga och framgångsrika ledarskap inom idrottsrörelsen såväl i Sverige som internationellt (2005).

Uppladdad: 2016-01-03 00:04:04, av: Richard Nyström.Kerstin Hesselgren 1872-1962, politiker, första kvinna i Riksdagens Första kammare

Uppladdad: 2017-01-03 20:48:30, av: Richard Nyström.Etuibild - Gustav V

Uppladdad: 2017-06-10 23:04:40, av: Richard Nyström.Professor Otto Cars belönad för forskning kring antibiotikaresistens, utsedd 28 apr. 2017. Bild från videointervju.

Uppladdad: 2017-06-10 23:12:52, av: Richard Nyström.Margareta Biörnstad tilldelad medalj 2016.

Uppladdad: 2017-06-10 23:15:55, av: Richard Nyström.Kjersti Bosdotter tilldelad medaljen 2016.

Uppladdad: 2017-11-07 19:52:16, av: Richard Nyström.Närbild

Uppladdad: 2018-01-10 22:00:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-10 22:00:36, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-01 19:00:28, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2019-09-01 19:00:58, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Uppladdad: 2015-08-20 00:39:51, av: Richard Nyström.Jakob von Uexkull tilldelades Illis quorum i 12:e storleken år 2014.

Uppladdad: 2016-01-30 17:19:21, av: Richard Nyström.Professor Arne Ljungqvist tilldelades medaljen år 2014 för sitt antidopingarbete inom internationella idrotten. Här med statsrådet Gabriel Wikström.

Kommentarer:
2017-06-07 19:44:47Richard Nyström
Denna medalj är extra speciell så tillvida att damer bär medaljen runt halsen på samma sätt som den bärs av män - och inte i damrosett på bröstet. Mvh RN