I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KrVASM: Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1829 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljdiameter 33 mm (8:e storleken)*.

Kungl. Krigsvetenskapsakademien grundades 1796. Akademiens medalj fastställdes första gången 1829. Det var en medalj i ordets gamla betydelse, det vill säga en myntliknande plakett som inte var bärbar. Medaljens åtsida visar konung Karl XIV Johans vänstervända bröstbild och frånsidan visar Minerva stående på ett svärd och en treudd. När konungen avlidit beslöt akademien att Karl XIV Johans bild skulle behållas och inte, som brukligt är, ändra bild till den regerande monarken. 1987 ändrades bestämmelserna så att KKrVA belöningsmedalj gjordes bärbar, medaljen förseddes med kunglig krona med två snedställda bladornament. Medaljen skulle bäras i orangegult band. Denna färg förknippas med Kungl. Krigsvetenskapsakademien genom ”gula tidskriften”. Mellan 1988 och 1995 utdelades 6 belöningsmedaljer i guld och 47 i silver. Nästa förändring genomfördes i anslutning till akademiens 200-årsjubileum, 1996. Dels instiftades den ”stora belöningsmedaljen” i 15-storleken att bäras om halsen dels ändrades medaljbandet till gult med ett mellanblå rand vid vardera sidan, den blåa färgen är något ljusare än Svärdsordens flaggblå.

Åtsida: porträtt av Karl XIV Johan med omskrift.

Frånsida: INGENIO ET FORTITUDINE - REGia ACADemia SCIENTiarum MILITarium SVECiae.
Översättning: Genom snille och tapperhet - Sveriges Kungl. Krigsvetenskapsakademi.

Ref: 1) Hildebrand II s. 363-365 Nr. 79. 2) Fäderneslandets Försvar - Kungl. Krigsvetenskapskademien 1796-1996 (jubileumsskrift), Medaljer jetonger och emblem, av Bengt Sjöberg, s. 391-397.

*I dag brukar 8:e storleken vara 31 mm men i nu föreliggande medalj är måttet den ursprungliga 8:e storleken dvs 33 mm.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-10-08 18:12:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-10-08 18:12:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-10-08 18:12:44, av: Richard Nyström.I etui

Uppladdad: 2012-10-08 18:13:00, av: Richard Nyström.Översiktsbild

Uppladdad: 2012-10-08 18:21:53, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-10-08 18:22:06, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-09-28 01:12:19, av: Richard Nyström.Åtsida - produktion Svenska Medalj AB, 2013

Uppladdad: 2013-09-28 01:12:38, av: Richard Nyström.Frånsida - produktion Svenska Medalj AB, 2013

Uppladdad: 2019-09-23 16:40:50, av: Richard Nyström.Produktionsbild - Svenska Medalj AB

Uppladdad: 2019-09-28 13:37:38, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2018-11-01 21:20:50Jonas Arnell
Även om sällskap, föreningar, akademier m.m. heter "Kungl." ...." så används K för Kungl. aldrig i förkortningarna. Jfr. ProP(st)GM(SM) för Kungl. sällskapet Pro Patria och samma för PatrS(st)GM(SM) Kungl. Patriotiska sällskapet m.fl. Korrar.

2018-11-01 09:08:37Mikael Sundbom
Varför förkortas denna medalj KKrVASM när guldmedaljen förkortas KrVAGM och den stora belöningsmedalj i guld av 15:e storleken förkortas KrVAstGM?
2012-12-10 22:29:11Webmaster
Idag den 5 december belönas FMV:s tekniska expert Ian Kinley med medalj av Kungliga krigsvetenskapsakademien för sitt arbete med spränghandgranat 07.

http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Hoppande-handgranat/
2010-02-01 08:53:34Peder Peterson
Korrigerat.
2008-10-13 19:44:43Ulf Persson
Kungl. Krigsvetenskapsakademien grundades 1796. Akademiens medalj fastställdes första gången 1829. Det var en medalj i ordets gamla betydelse, det vill säga en myntliknande plakett som inte var bärbar. Medaljens åtsida visar konung Karl XIV Johans vänstervända bröstbild och frånsidan visar Minerva stående på ett svärd och en treudd. När konungen avlidit beslöt akademien att Karl XIV Johans bild skulle behållas och inte, som brukligt är, ändra bild till den regerande monarken. 1987 ändrades bestämmelserna så att KKrVA belöningsmedalj gjordes bärbar, medaljen förseddes med kunglig krona med två snedställda bladornament. Medaljen skulle bäras i orangegult band. Denna färg förknippas med Kungl. Krigsvetenskapsakademien genom ”gula tidskriften”. Mellan 1998 och 1995 utdelades 6 belöningsmedaljer i guld och 47 i silver. Nästa förändring genomfördes i anslutning till akademiens 200-årsjubileum, 1996. Dels instiftades den ”stora belöningsmedaljen” i 15-storleken att bäras om halsen dels ändrades medaljbandet till gult med ett mellanblå rand vid vardera sidan, den blåa färgen är något ljusare än Svärdsordens flaggblå.