I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMmf8: Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Guld
Ytterligare information:
För medborgerlig förtjänst

Efter 1975 års reform har denna medalj delats ut ett fåtal gånger och då med motiveringar och i sammanhang som knappast skiljer sig från vad som är utmärkande för Illis quorum. Senast delades den ut år 1988. Den finns i guld av samma storlekar som Illis quorum och dessutom i silver av åttonde storleken.

(Ur Statsrådsberedningens pm SB PM 2006:1)


 

Uppladdad: 2011-07-10 17:45:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-10 17:46:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-10 17:40:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-10 17:41:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:09:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:10:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-19 19:21:16, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad silverkopia

Uppladdad: 2011-06-19 19:20:54, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad silverkopia

Uppladdad: 2013-11-18 19:33:24, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2013-11-18 19:33:57, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2014-02-27 19:08:45, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2014-02-27 19:09:10, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Uppladdad: 2014-04-05 20:51:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-05 20:51:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-14 19:04:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-14 19:05:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-14 19:40:24, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 19:40:40, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 19:40:56, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-14 19:41:15, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-09-07 20:28:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-07 20:29:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-07 20:29:34, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-10-22 20:39:49, av: Richard Nyström.Åtsida - Karl XV

Uppladdad: 2018-10-22 20:40:03, av: Richard Nyström.Frånsida - Karl XV

Uppladdad: 2019-06-08 12:21:37, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-06-08 12:22:38, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: