I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RBGM5: Rädda Barnens kungliga medalj i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1966 Valör: Guld

PDF
riktlinjer_förtjänsttecken_medaljer.pdf

Ytterligare information:
Medalj i femte storleken (diameter 24 mm) ska utdelas mycket sparsamt och för utomordentligt betydelsefulla förtjänster inom Rädda Barnen.

Frånsidestext: "FÖR FÖRTJÄNSTER OM RÄDDA BARNEN".

Kunglig medalj i femte storleken

Den kungliga medaljen är fastställd av H M Konungen den 11 mars 1966 och instiftad till främjandet av den frivilliga humanitära hjälpverksamheten bland barn. Medaljen har en kunglig krona och bärs på bröstet i band kluvet i blått och vitt. Den är försedd med H M Konungens bild på åtsidan med inskriptionen ”för förtjänster om Rädda Barnen”. På framsidan graveras mottagarens namn och årtal då medaljen delas ut.
Kraven för de olika förtjänsttecknen skiljer sig markant. Den Kungliga förtjäntmedaljen delas ut mycket sparsamt då kraven är mycket höga. Till dags dato har endast en handfull personer erhållit Kunglig medalj.

För att erhålla en medalj krävs att föreslagen person ska ha utfört extraordinära insatser inom Rädda Barnen som direkt eller indirekt förbättrat villkoren för barn i utsatta situationer i Sverige och/eller internationellt. Detta kan ha skett på olika sätt som till exempel
− genom att ha samlat in och förmedlat kunskap och med den kunskapen som bas försökt påverka människor omkring barnen – från familjen i närsamhället till beslutsfattare på global nivå.
− genom att tydligt ha bidragit till en nydanande och/eller långsiktig utveckling av
barnrättsarbete.

Medalj i femte storleken ska utdelas mycket sparsamt och för utomordentligt betydelsefulla förtjänster inom Rädda Barnen.

Medaljerna ska om möjligt utdelas till mottagaren vid riksförbundets årsmöte.


 

Uppladdad: 2014-11-27 08:13:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-27 08:13:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: