I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FrilJrM: Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj i järn   Sverige

Instiftad år: 1899 Valör: Järn
Ytterligare information:
1899/1938/1967/1975
Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige / Skidfrämjandet förtjänstmedalj (SkidlJrM) 1899-1938
Föreningens för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige / Skid- och friluftsfrämjandets i Sverige förtjänstmedalj (SkidlJrM) 1938-1975.

"Den skidande lappen" tecknades år 1900 av konstnären Johan Tirén, känd för sina skildringar av samernas liv. Teckningen gjordes för Riksföreningen för skidlöpnings främjandes förtjänstmedalj.

Medaljen är av 11:e storleken, bandet är vitt med en blå och en därinnanför intilliggande gul rand på vardera sidan.

Medaljen i järn identifieras främst av att metallen är mörkare i patinan samt att silverstämplar saknas (jmf silvermedaljen).


 

Uppladdad: 2013-03-29 04:22:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-29 04:23:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-06-29 13:20:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-29 13:21:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-15 15:23:15, av: Richard Nyström.Den skidande lappen.

Uppladdad: 2016-09-04 17:38:02, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2016-09-04 17:38:20, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2016-10-14 14:26:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-14 14:26:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-07 20:44:41, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2017-09-07 20:45:04, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2018-07-27 23:41:25, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2013-03-29 04:25:45Richard Nyström
Bild på frånsida utbytt pga att det föreställer medaljen i silver (silverstämplar synliga på fotot). Nya bilder med järnmedaljen uppladdade.
2011-05-03 15:55:18Lars M Forsberg
Järnmedaljen är Friluftsfrämjandets högsta utmärkelse.